logo

fb youtube rss

ΣύνδεσηΕπιστολή στον Κάρολο Παπούλια (μνημόνιο, Ρωσία, Κίνα)
  
ΕπιστολέςΝικόλας Kaloy-Καλογερόπουλος

Η ακόλουθη επιστολή στάλθηκε στον Κάρολο Παπούλια στις 28 Ιουνίου 2010

             THE EUROPEAN LEAGUE
                      OF GENEVA
            POB 36 CH-1211 GENEVA 20


Section SE Europe/Bb/ch/gr

   Προς Α.Ε. Πρόεδρον της Δημοκρατίας
            κ,Κάρολον Παπούλιαν
                     ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Γενεύη 28 Ιουνίου 2010

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν εκτάκτου συνεδρίας της ημετέρας Think Tank λαμβάνομεν την τιμήν να σας γνωστοποιήσουμε με χαρακτηρισμόν του , πληροφορίας της ημετέρας υπηρεσίας σχετικάς με το υπογραφέν την 8ην Μαϊου 2010 Μνημόνιον αναφερόμενον εις τον έκτακτον δανεισμόν της Ελλάδος.

Θέλομεν να επιστήσωμεν την προσοχήν σας εις την σελίδα 129 §13,1 κατά την οποίαν επιτρέπεται εις τον δανειστήν να μεταβιβάσει εις τρίτον δικαιώματα και υποχρεώσεις του απορρέοντα εκ του Μνημονίου του δανείου. Επίσης σελίδα 119 κατά την οποίαν απαγορεύεται εις την Ελλάδα να συνάψει δάνειον με Κίναν και Ρωσίαν.

Κατά τα πληροφορίας μας η παράγραφος αυτή υποκρύπτει συμφωνημένην ήδη πρόθεσιν όπως η μεταβίβασις αυτή, προ της σχεδόν βεβαίας αδυναμίας της Ελλάδος να εκπληρώσει τας υποχρεώσεις της, γίνει προς όμορον χώραν η οποία, με την βοήθειαν των ΗΠΑ ή άλλων ενδιαφερομένων χωρών της ΕΕ, θα εξασφαλίσει συμφέροντα εκμεταλλεύσεως τόσον του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος (ουράνιον και άλλα μεταλλεύματα ιδία εις Μακεδονίαν και Θράκην) όσον και των δυνατών κοιτασμάτων πετρελαίου εις το Αιγαίον.

Είμεθα βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε δεόντως τον ελλοχεύοντα κίνδυνον τόσον δια την χώραν σας όσον και διά τα συμφέροντα της ΕΕ εν γένει. Δια την χώραν σας ιδιαίτατα η πραγματοποίησις αυτής της προ-συμφωνημένης απειλής θα έχει ολέθρια αποτελέσματα συνεπαγομένη ακόμη και διαμελισμόν της Ελλάδος (τον οποίον, ως θα γνωρίζετε, πολλοί επιθυμούν και σχεδιάζουν), δια δε την ΕΕ, ως εκ των κοινωνικών ταραχών που οπωσδήποτε θα προκύψουν (συνήθης αφορμή που υποθάλπει διατάραξιν της τάξεως εις ευρυτέραν περιοχήν - βλ. τα φαινόμενα τρομοκρατίας εις τας περιπτώσεις Παλαιστίνης και Ιράκ) θα έχει έτι μεγαλυτέρας συνεπείας αποσταθεροποιήσεως εις την ευρυτέραν περιοχήν της Ευρώπης.

Παρακαλούμεν όπως δεχθείτε την έκφρασιν της ημετέρας εκτιμήσεως.
  Δια την European League of Geneva
      The President Dr. Nicolas Kaloy