logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Πρωτοχριστιανικοί χρόνοι

Πολλοί όμως θα ρωτήσουν: Πως παρ’ όλα αυτά συμβιβάζεται ο Ι. Χρυσόστομος να είναι απ’ αυτούς που έγραψαν ευθέως «κατά Ιουδαίων»;

Πόσο «κατά Ιουδαίων» είναι όμως το συγκεκριμένο σύγγραμμά του ;

Εξ όσων ο ίδιος γράφει, είναι προφανές ότι επί των ημερών του, κάποιοι χριστιανοί (δικαιολογημένα) θεωρούσαν την εβραϊκή συναγωγή και την χριστιανική εκκλησία, χώρους εξαιρετικά συγγενείς (!) μια και οι ιεροί προφήτες αναγιγνώσκοντο (στα Ελληνικά) και στα δυο αυτά ιερά μέρη! Έτσι πολλοί Εβραιο-χριστιανοί επισκεπτόμενοι εναλλάξ την συναγωγή και την χριστιανική σύναξη, αποπειράθησαν να ενώσουν έστω και χαλαρά τους δυο ομοιογενείς χώρους!1

Ο Ιωάννης κατάλαβε τον κίνδυνο: «Και εγώ λέγω. Αν κάποιος δει εσένα (τον εβραίο) τον έχοντα γνώσιν, εις συναγωγήν απερχόμενον, δεν θα οικοδομηθεί εις του ασθενούς (του εθνικού) τη συνείδηση ο θαυμασμός για τα Ιουδαϊκά πράγματα;... Φεύγετε τους τόπους αυτών και μηδείς αιδείσθω2 (μην υπολήπτεσθε) την συναγωγήν δια τα (προφητικά) βιβλία» Ι. Χρυσόστομος λογοσ κατα ιουδαιων 48.851.30-40

Ο φόβος λοιπόν ήταν, μήποτε και ο εξ εθνών Χριστιανισμός αποκτήσει φανερούς δίαυλους επικοινωνίας με τον καθαρόαιμο Ιουδαϊσμό, ώστε η ταυτότητα του εθνικοχριστιανισμού γίνει επί το ιουδαϊκότερον φανερή!

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε, ότι ο Χριστιανισμός ήταν κατεξοχήν διεκδικητική θρησκεία κατά παντός! Αν και φυσικό τέκνο του παλαιοδιαθηκικού Ιουδαϊσμού, απαριθμούσε και κατέγραφε με λογιστική επιμέλεια και ισοπέδωνε μεθοδικά κάθε αντιγνωμία.

Μεγάλο πλήθος επίσης φανατικών και απληροφόρητων Ιουδαίων, αντιμάχετο τον Χριστιανισμό εκλαμβάνοντάς τον ως αντίπαλη θρησκεία! Ο Μέγας όμως Ιωάννης, γράφοντας «κατά ιουδαίων» ουσιαστικά σωφρονίζει και προσκαλεί τους μυαλωμένους Ιουδαίους στον Χριστιανισμό, εξηγώντας τους ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι παρά η καλύτερη εκπλήρωση του παλαιοδιαθηκικού Ιουδαϊσμού: «Όταν η Παλαιά Διαθήκη φαίνεται κηρύττουσα τον Χριστόν... ποιοι είναι οι Ιουδαίοι τον υπό των προφητών μη δεχόμενοι;» Ι. Χρυσόστομος συμφωνοσ η νεα τησ παλαιασ (διαθηκησ)(Λόγος ΙΑ΄) 48.798.7

Ο χριστιανισμός είχε έναντι των εθνώντην πολυσυλλεκτικότητα που ο Γιαχβικός Ιουδαϊσμός δεν διέθετε. Ο επιφανειακός αλλά και ενίοτε ουσιαστικός αντιεβραϊσμός λοιπόν του Χριστιανισμού, για ολοφάνερες και ευνόητες σκοπιμότητες, είχε κάθε λόγο ύπαρξης.

Τελικά, το δήθεν "κατά" Ιουδαίων σύγγραμμα του είναι τόσο... ανθελληνικό (!) που περιέχει την αφετηριακή σκέψη (έμμεση εντολή) πυρπόλησης του Σεράπειου και της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης! Το μεγαλόπρεπο πανεπιστημιακό συγκρότημα, που μόνο με το Καπιτώλιο της Ρώμης μπορούσαν να το συγκρίνουν, έκλεινε επί των ημερών του Ιωάννου, επτά περίπου αιώνες πνευματικής αποθησαύρισης, ιστορίας, τέχνης, φιλολογίας, θεάτρου, έρευνας, διδαχής, και πολιτισμού!

«Ο δε ναός... παμμεγέθης και υπό κιόνων πολυτιμήτων και μαρμάρων ένδοθεν και έξωθεν πάνυ λαμπρώς κεκαλλωπισμένος... οι δε τοίχοι του ενδοτάτου ναού από χρυσών πετάλων και αργυρών ήσαν ενδεδυμένοι.» Γ. Μοναχός χρονικησ ιστοριασ 584.10

Εικονα του Καπιτώλειου Δρανδάκης? Καπιτώλιο ή απεικόνιση του Σεράπειου

Λεζάντα: το Καπιτώλιο ως εχει σημερον, με το οποίο παρομοίαζαν το Σαράπειο

Το μεγάλο και πολυτελέστατο αυτό θεραπευτήριο ψυχών και πνεύματος, ήταν η ακρόπολη και η ιστορική καρδιά της ελληνικής σοφίας!

Ο Αφθόνιος περιγράφων το Σαράπειο το οποίον επεσκέφθη λέει: «Η βιβλιοθήκη αυτή ανοικτή εις το δημόσιον είναι δια την πόλην ολόκληρον μόνιμος πρόσκλησις εις θεραπείαν σοφίας» !!!

Ένα ίδρυμα γνωσιοθεραπείας, σπουδών, ανάλυσης και φιλοσοφίας, ανοιχτό εις πασαν ώραν για τις πνευματικές ανάγκες και του τελευταίου πολίτη! Ταυτόχρονα ένα μουσείο κατασκευής και παρουσίασης εκθεμάτων προχωρημένης τεχνολογίας, που μόνο οι υπερνοήμονες θεολόγοι θεωρούσαν προκλητική επίδειξη ειδωλολατρίας!

Γράφει σχετικά ο Σουΐδας: «Μαγνήτης λίθος καλείται ο έχων την φυσικήν ενέργειαν προς εαυτόν να έλκει τον σίδηρον. Εις δε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εν το Σεράπειο, πλάνης και κακουργίας τοιούτον τι μηχάνημα3 ξόανον κατασκευάσαντες εκ χαλκού και εις την κεφαλήν σίδηρον ένδοθεν έθεσαν, τον δε λίθον τούτον (τον μαγνήτη) στις υποδοχές άνωθεν της στέγης έθεσαν. Το δε (άγαλμα) υπό της φυσικής βίας (μαγνητισμού) ελκόμενον του λίθου, μετέωρον γαρ εκρέματο, δια πολλήν μηχανήν και τέχνην, εκρατείτο μέσον εδάφους και ορόφου, θαυμαζόμενον και μη παντελώς κατασπόμενον»4 Σουΐδας «Μαγνήτης»

Βρε τι τρομεροί... ειδωλολάτρες αυτοί οι Έλληνες !!!

Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει κατά του μεγαλύτερου πνευματικού κέντρου στον κόσμου! Τον ναό των βιβλίων! Ο Ιωάννης το τόλμησε γράφοντας...«κατά Ιουδαίων»!

Να τι λέει ο "ιερός" Χρυσόστομος για την Αλεξάνδρεια την γνώση και τα βιβλία: «Ιστορίαν θα σας διηγηθώ παλαιάν. Πτολεμαίος (Β΄) ο Φιλάδελφος πανταχόθεν βίβλους συνάγων και μαθών ότι και παρά Ιουδαίων υπάρχουσι γραφαί περί θεού φιλοσοφούσαι, ... ερμήνευσε αυτάς και εις το Σεράπιδος ιερόν απέθεσεν, ήτο δε ο ανήρ Έλλην, και μέχρι τώρα εκεί των προφητών αι ερμηνευθείσαι βίβλοι5 μένουν.Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος δια τα βιβλία; Μη γένοιτο! Αλλ’ εκείνα μεν (τα ιουδαϊκά βιβλία) έχουν την δική τους αγιότητα, στον τόπο όμως (στο Σεράπειο) δεν την μεταδίδουν... αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον... μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων... και παρ’ αυτών βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποίον ψυχάς ανθρώπων θυσιάζουσι... κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε (διαδώστε!) ότι δαίμονες κατοικούν εκεί!» Ι. Χρυσόστομος λογοι κατά ιουδαιων 48.851.38 έως 852.35

Αυτός είναι ο "ιερός" Χρυσόστομος...!

Αυτόν τον τόπο (την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας δηλαδή) τον κατοικούσαν πραγματικοί δαίμονες! Εφτακόσιες χιλιάδες (700.000) έως δυο εκατομμύρια (2.000.000!!!) επικίνδυνοι θρησκειοφάγοι "δαίμονες" (τόμοι βιβλίων) της ελληνικής θρησκειοβόρου γνώσης. Αυτούς πυρπόλησε το "σωτήριον έτος" 391μ.Χ. ο «λιθομανής και χρυσολάτρης Θεόφιλος» (όπως τον αποκαλούσε ο Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης) ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος! Ο θείος του Κύριλλου Αλεξάνδρειας, που με τη σειρά του από την θέση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, κατέσφαξε το 415 μ.Χ. την ελληνόψυχη Υπατία, γιατί δεν έλεγε να σταματήσει τις δημόσιες παρουσιάσεις των επιτευγμάτων της ελληνο-αλεξανδρινής επιστήμης!

Αν αυτοί... όλοι... δεν είναι αληθινοί προπάτορες του χριστιανο-ελληνοφανούς έθους τότε ποιοι;

1 Αυτό επιβεβαιώνει απόλυτα την θέση, ότι ο Χριστιανισμός αρχικά δεν ήταν τίποτε άλλο από μια καθαρή εβραϊκή αίρεση.

2 «Αιδείσθαι= εντρέπεσθαι» Σουΐδας. Εδώ με την έννοια του «μη υπολήπτεσθε».

3 Ο συμπαθής Σουΐδας (1150μ.Χ.) για να διασώσει στο λεξικό του, κάτι υπέρ της αρχαιότητας, αναγκάζεται πρώτα να πληρώσει ‘’διόδια’’ στον χριστιανοκρατούμενο κοινωνικό του περίγυρο και μετά να πει κάτι υπέρ της αρχαιότητας!!

4 Το «μη παντελώς κατασπόμενον», υπονοεί προφανώς ότι η τοποθέτηση του αγάλματος μέσα στον ‘’θώκο’’ υποδοχής αρνητικών και θετικών μαγνητισμών, ήταν τόσο επιτυχής που ακόμα και οι απόπειρες μετατόπισής του, από τους επισκέπτες του μουσείου δεν απέδιδαν! Ένα πραγματικό τεχνολογικό θαύμα, που προϋποθέτει άρτιες γνώσεις επεξεργασίας και εφαρμογής της πολυπολικότητας του φυσικού μαγνητίτη (F3 O4) που επάξια συγκρίνονται με τις σύγχρονες προωθημένες πανεπιστημιακές γνώσεις μαγνητολογίας. Σήμερα η μαγνητική ανύψωση είναι γεγονός και η μαγνητοπροωθητική (Magler=Magnetic Levitation) βρίσκει εφαρμογή στους ηλεκτρομαγνητικούς συρμούς Αμερικής και Ιαπωνίας. Βλ. Physics for scientist and engineers σελ. 855

5 Ο Ιωάννης αναφέρεται στην βιβλική μετάφραση των Ο΄ που επί των ημερών του ξεπερνούσε τα εξακόσια και πλέον χρόνια διαφύλαξη της, στην Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη.

Η Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας, ο Γαληνός, οι χριστιανοί και η τεχνολογία

 
 
Όταν η Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας της αρχαίας Αιγύπτου τυλίχθηκε στις φλόγες, μερικά από τα σημαντικότερα κείμενα και καταγραφές του κόσμου χάθηκαν για πάντα από την ιστορία. Καθώς, όμως, η σύγχρονη τεχνολογία συνεχίζει να βελτιώνεται, υπάρχει νέα ελπίδα για την ανάκτηση άλλων αρχαίων έργων (αρκεί να μην έχουν καεί κυριολεκτικά).
Όπως αναφέρει ο Ryan F. Mandelbaum για το Gizmodo, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τώρα ακτίνες Χ υψηλής ισχύος που παράγονται από ένα επιταχυντή σωματιδίων για να αποκαλύψουν ένα μεταφρασμένο κείμενο του αρχαίου ιατρικού φιλόσοφου Γαληνού.
Όπως εξηγεί ο Rafi Letzter της Live Science, το χρονολόγιο του ιστορικού του βιβλίου πάει πίσω περίπου 1800 χρόνια, όταν ο Γαληνός κατέγραψε για πρώτη φορά το ιατρικό του κείμενο, συμπεριλαμβανομένων μελετών ανατομίας και θεραπειών όπως η αφαίμαξη. Περίπου 300 χρόνια αργότερα κάποιος μετέφρασε αυτή την πραγματεία στην αρχαία Συριακή γλώσσα, γνωστή και ως Συριακή Αραμαϊκή. Αλλά αυτές οι λέξεις έγιναν τελικά αόρατες τον 11ο αιώνα, όταν πάνω από το κείμενο γράφτηκαν χριστιανικοί ψαλμοί.
Αυτό το βιβλίο των ψαλμών έκανε την εμφάνισή του στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1900 και αργότερα εντοπίστηκε στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στη χερσόνησο Σινά της Αιγύπτου (όπου οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ιατρική πραγματεία γράφτηκε για πρώτη φορά στη Συριακή, ανάμεσα στα 500 έως 600 π.Χ.).
Για σχεδόν 10 χρόνια οι ερευνητές προσπαθούσαν ανεπιτυχώς, με διάφορες μεθόδους, να αποκαλύψουν το κείμενο που κρύβεται κάτω από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπεριωδών, ορατών και υπερύθρων μήκων κύματος, αναφέρει ο Peter Dockrill του Science Alert. Ωστόσο, από τη στιγμή που στην προσπάθεια ανάκτησης του κειμένου ενεπλάκη το Εθνικό Εργαστήριο Επιταχυντών SLAC του Πανεπιστημίου του Στάφορντ, τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά. 
Χρησιμοποιώντας ένα επιταχυντή σωματιδίων που ονομάζεται Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL), ο οποίος παράγει φωτεινές ακτίνες Χ, οι ερευνητές τελικά κατάφεραν να δουν το νεότερο μελάνι, αποκαλύπτοντας τα λόγια του Γαληνού.
Ουσιαστικά, όπως εξηγεί στο CBS SF ο Michael B. Toth της εταιρείας R.B. Toth Associates, ο οποίος συνεργάζεται με τους ερευνητές του Stanford, το κείμενο του 11ου αιώνα αποξένωσε το αρχικό κείμενο, το βιβλίο γυρίστηκε πλαγίως και έπειτα ξαναγράφτηκε ως εβδομαδιαίο βιβλίο ψαλμών.
Ορισμένα από τα κείμενα είχαν αποξενωθεί τόσο αποτελεσματικά που δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί όλα τα πρωτότυπα κείμενα, δηλώνει το Εθνικό Εργαστήριο Επιταχυντών SLAC στον Rafi Letzter. Επί του παρόντος το σύνολο των 26 σελίδων του βιβλίου υποβάλλονται σε δεκάωρη σάρωση.
Όταν ολοκληρωθεί η εργασία οι ερευνητές θα δημοσιεύσουν διαδικτυακά το κρυφό κείμενο, καθιστώντας το ξανά ορατό.
 
Αρχική πηγή: Smithsonian Magazine

proistoriki afroditi1

Φτάνει πια… η δουλοφροσύνη και η προδοσία

των δασκάλων ξεπέρασε κάθε ανοχή και όριο!

Έλληνα… τι δεν καταλαβαίνεις;

Δάσκαλοι, θεολόγοι και παπάδες

Σε θέλουν σκλάβο του Ιουδαϊσμού!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΛΕΠΕ: 

Όταν ο... Νεάντερνταλ έκοβε βόλτες στο Αιγαίο! 

ΕΔΩ: http://www.arxeion-politismou.gr/2017/05/neanderthal-Aigaio.html?spref=fb

Η τέχνη στην Παλαιολιθική Εποχή

Ως εποχή του λίθου (ή λίθινη εποχή) ονομάζεται η περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος κατασκεύαζε και χρησιμοποιούσε λίθινα εργαλεία. Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε υποπεριόδους:

•Παλαιολιθική περίοδος  (2,5εκ π.Χ. - 10.000 π.Χ.),

•Μεσολιθική περίοδος (10.000 π.Χ. - 8.000 π.Χ.)

•Νεολιθική περίοδος (8.000 π.Χ. - 3.300 π.Χ.)

Σημειώνεται, ότι το τέλος της παλαιολιθικής εποχής και η αρχή της νεολιθικής δεν αποτελεί ένα ξεκάθαρο, γεωγραφικά και χρονικά, σημείο, αλλά διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Σε μερικές περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγμα στη δυτική Ευρώπη, ο νεολιθικός τρόπος ζωής ξεκίνησε περί το 3000 π.Χ ενώ στην Ανατολή αναπτύχθηκε περί το 8000 π.Χ.

Η παλαιολιθική περίοδος υποδιαιρείται σε τρείς υπο-περιόδους ανάλογα με τη στρώση, μέσα στην οποία ανακαλύφθηκαν τα τεχνουργήματα του παλαιολιθικού ανθρώπου. Τα ευρήματα της ανώτερης στρώσης ορίζουν στην ανώτερη παλαιολιθική υπο-περίοδο. Αντίστοιχα ορίζεται η μέση και η κατώτερη παλαιολιθική υπο-περίοδος. 

Ανθρώπινα τεχνουργήματα στην παλαιολιθική εποχή: Την παλαιολιθική εποχή, οι άνθρωποι ζούσαν σε μικρές ομάδες, έφτιαχναν εργαλεία από πέτρες, οστά και ξύλο, κατεργάζονταν το δέρμα και κατασκεύαζαν ημι-μόνιμες κατοικίες. Ο άνθρωπος Νεάντερνταλ της Ευρώπης, ήδη από το 400.000 π.Χ κατασκεύαζε διάφορα εργαλεία και έθαβε τους νεκρούς προσεκτικά και με τελετουργικό τρόπο. Ωστόσο, ανθρώπινα δημιουργήματα που μπορούν να περιγραφούν ως "τέχνη", αρχίζουν να εμφανίζονται στην ανώτερη παλαιολιθική περίοδο (οι παλιότερες βραχογραφίες σπηλαίων χρονολογούνται περί το 38.000 π.Χ). 

παλαιολιθικό εργαλείο, παλαιολιθική αξίναΑξίνα χειρός / Πηγή εικόνας: Wikipedia

Ποιό είναι το παλιότερο δείγμα τέχνης στον κόσμο: 

Το παλαιότερο δείγμα "τέχνης" στην ανθρώπινη ιστορία αποτελεί ένα ζεύγος τούβλων από κόκκινη ώχρα, που ανακαλύφθηκε στο σπήλαιο Blombos στη Νότια Αφρική. Οι πλευρές των τούβλων αυτών είναι χαραγμένες με αλληλοτεμνόμενες γραμμές. Οι αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη διακοσμητική επέμβαση ήταν εσκεμμένη, επειδή έγινε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στα δύο τούβλα. 

παλαιολιθική τέχνη, η παλιότερη τέχνηΤουβλα από ώχρα με εγχάρακτη διακόσμηση. Η ώχρα χρησιμοποιούνταν ως χρωστική ουσία από τους ανθρώπους για να βάφουν τα σώματά τους, τα εργαλεία τους, τις επιφάνειες, κτλ. / σπήλαιο Blombos, Νότια Αφρική / πηγή εικόνας: Wikipedia

Κατασκευή καταφυγίων:

Ο παλαιολιθικός άνθρωπος δεν κατοικούσε αποκλειστικά στα σπήλαια, όπως λανθασμένα ισχυρίζονταν για πολλά χρόνια οι ερευνητές. Αντίθετα κατασκεύαζε καταφύγια, που αν και απλοϊκά, απαιτούσαν γνώση, τεχνική και φαντασία.

Από τα δάση, ο άνθρωπος έπαιρνε ξυλεία για να φτιάχνει καταλύματα. Στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι άνθρωποι κατασκεύαζαν καταλύματα από οστά Μαμούθ και τα κάλυπταν με δέρμα ή φύλλα και κλαδιά. Εντός των κατασκευών αυτών βρέθηκαν ίχνη από εστίες φωτιάς.

Ωστόσο, όλα τα τεχνητά καταφύγια του ανθρώπου αποτελούσαν εφήμερες κατασκευές χωρίς σταθερά θεμέλια στο έδαφος. Μόνο με την αρχή της νεολιθικής εποχής, ο άνθρωπος ξεκινάει να κατασκευάζει σταθερά κτίσματα, θεμελιωμένα στη γη. 

 

800px-Terra-Amata-HutΥποθετική αναπαράσταση καλύβας, κοντά στην πόλη Nice, Γαλλία/ 380.000π.χ / πηγή εικόνας: Wikipedia

κατοικία με οστά, παλαιολιθική κατοικία, παλαιολιθικό σπίτι, παλαιολιθική αρχιτεκτονική  Καταφύγιο κατασκευασμένο από οστά Μαμούθ/ Mezhirich, Ουκρανία/ 

Βραχογραφίες σε σπήλαια

Οι δημιουργίες του ανθρώπου, φαίνεται ότι αρχίζουν να εξελίσσονται από το 30.000 πΧ και μετά. Ο άνθρωπος εκτός από την κατασκευή εργαλείων και καταφυγίων αρχίζει να αναπαριστά, κυρίως μέσω της ζωγραφικής, φιγούρες ανθρώπων, ζώων αλλά και γεωμετρικά σχήματα. Σε αυτήν την περίοδο χρονολογούνται και οι περισσότερες βραχογραφίες που εντοπίστηκαν σε σπήλαια της βόρειας Ισπανίας και της νότιας και κεντρικής Γαλλίας.

Σημειώνεται, ότι η ύπαρξη των βραχογραφιών ήταν παντελώς άγνωστη μέχρι το 1897, όπου ένα μικρό κορίτσι ανακάλυψε τυχαία μερικές βραχογραφίες στο σπήλαιο Αλταμίρα, στην Ισπανία. Ο πατέρας του κοριτσιού ενημέρωσε τις αρχές και δημοσίευσε τα ευρήματα αλλά δεν έγινε πιστευτός από τους επιστήμονες, που θεώρησαν το γεγονός απάτη. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια ανακαλύφθηκαν και άλλα σπήλαια με παρόμοιες βραχογραφίες, αποδεικνύοντας την αυθεντικότητα των βραχογραφιών.  

αλταμίρα, σπήλαιο αλταμιρα, παλαιολιθικά σπήλαια, παλαιολιθικές τοιχογραφίες, βραχογραφίες, ζωγραφική στα σπήλαια,
Ζωγραφισμένος Βίσονας στην Αλταμιρα, Ισπανία 
 

Ποιά εξήγηση δίνουν οι ερευνητές για τον σκοπό της δημιουργίας βραχογραφιών: 

Ο σκοπός για τον οποίο ο παλαιολιθικός άνθρωπος ζωγράφιζε πάνω στους βράχους μεγάλες φιγούρες ζώων, δεν είναι γνωστός. Κάποιοι ερευνητές διατυπώνουν την άποψη ότι η συγκεκριμένη ζωγραφική ασκούσε κάποιου είδους μαγείας πάνω στα ζώα. Για παράδειγμα η αναπαράσταση ενός νεκρού βίσωνα στους βράχους πιθανόν να βοηθούσε τους ανθρώπους στο κυνήγι. Η άποψη αυτή, αμφισβητείται καθώς τα ζώα των βραχογραφιών δε ζωγραφίζονται απαραίτητα πληγωμένα ή νεκρά. Σε μερικές βραχογραφίες τα ζώα τρώνε, αναπαύονται, τρέχουν. Άλλωστε, πολλά είδη ζώων που αποτυπώθηκαν στις βραχογραφίες δεν αποτελούσαν απαραίτητα τροφή για τον άνθρωπο.

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα σπήλαια ήταν χώροι λατρείας και προσευχής. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι οι βραχογραφίες γίνονταν για να διδάσκονται οι νεότεροι τα μυστικά του κυνηγιού. Νεότερες έρευνες πάνω σε σύγχρονες βραχογραφίες των Βουσμάνων της Αφρικής, συσχετίζουν τις παλαιολιθικές βραχογραφίες με σαμανιστικές τελετουργίες. 

Ανεξάρτητα από την ερμηνεία και τον λόγο δημιουργίας των έργων αυτών, η σημασία και η δύναμη που ασκούσαν πάνω στον άνθρωπο φαίνεται ότι ήταν πολύ μεγάλη καθώς οι επισκέψεις στους χώρους των σπηλαίων συνεχίζονται για χιλιάδες χρόνια. Σε διάφορα σπήλαια βρέθηκαν αποτυπώματα ποδιών, ακόμα και ίχνη πρωτόγονων μουσικών οργάνων. 

Παραδείγματα σπηλαίων με βραχογραφίες

Το παλιότερο δείγμα βραχογραφιών  βρέθηκε στο Chauvet στην Νοτιοανατολική Γαλλία (ανακαλύφθηκε το 1994). Εντός του σπηλαίου, ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες βραχογραφίες με ζώα που βόσκουν, τρέχουν, ξεκουράζονται, όπως άγρια άλογα, βίσωνες, μαμούθ, αρκούδες, πάνθηρες, κουκουβάγιες, ελάφια, βουβάλια, ρινόκερους και αγριοκάτσικα. Επίσης εμφανίζονται περιστασιακά ανθρώπινες φιγούρες αλλά και αποτυπώματα χεριών, και γεωμετρικά σχέδια όπως κάναβοι, κύκλοι, βούλες. Με τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης οι τοιχογραφίες χρονολογήθηκαν περίπου 32,410 (+ / 720) χρόνια πριν. 

σπήλαιο Chauvet, βραχογραφίες, παλαιολιθική τέχνη, παλαιολιθική εποχή, προϊστορική εποχή, ζωγραφική σε σπήλαια,   Αντίγραφο ζωγραφικού έργου από το σπήλαιο Chauvet, Γαλλία/ πηγή: Wikipedia.org

Το σπήλαιο Lascaux, ανακαλύφθηκε το 1940 στη Ν. Γαλλία και τα ζωγραφικά έργα χρονολογούνται περίπου το 15000 π.Χ. Μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου, δηλαδή μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, ο χώρος του σπηλαίου μετατράπηκε σε δημοφιλές τουριστικό προορισμό. Η κοσμοσυρροή δημιούργησε συνθήκες ζέστης και υγρασίας και έτσι, το 1963 οι επιστήμονες αναγκάστηκαν να κλείσουν το σπήλαιο για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν έναν επιθετικό μύκητα. Τελικά, αποφασίστηκε το σπήλαιο να παραμείνει κλειστό για το κοινό και να κατασκευαστεί ένα αντίγραφο του σπηλαίου σε παρακείμενη τοποθεσία. 

Στο σπήλαιο Lascaux βρέθηκαν βραχογραφίες ακόμα και σε μικρά και δυσπρόσιτα δωμάτια του σπηλαίου. Τα ζώα αναπαρίστανται είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες, το ένα πίσω από το άλλο, ή το ένα ζώο να κοιτά το άλλο. Τα κέρατα και τα μάτια τους πολλές φορές ζωγραφίζονται σε πρόσοψη ενώ το σώμα σε πλάγια όψη.

Μία βραχογραφία του σπηλαίου, ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες καθώς φαίνεται να διηγείται μια ιστορία. Μία αντρική φιγούρα, που θα μπορούσε να είναι ένας κυνηγός, έχει κεφάλι πουλιού (ή φοράει μάσκα στο σχήμα πουλιού) και είναι ξαπλωμένη στο έδαφος. Ένας μεγάλος βίσωνας σκύβει πάνω από τη φιγούρα. Τα πλευρά του ζώου φαίνεται να τα διαπερνάει ένα δόρυ. Στα αριστερά ένας μαλλιαρός ρινόκερος απομακρύνεται από την σκηνή.

 βραχογραφίες, παλαιολιθική εποχή, παλαιολιθική τέχνη, σπήλαιο λασκώ Bραχογραφία που παρουσιάζει έναν άνθρωπο με κεφάλι πουλιού/ Lascaux, Γαλλία/ πηγή εικόνας: Wikipedia
Πώς έβλεπε ο ζωγράφος μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο; Ο παλαιολιθικός άνθρωπος κατασκεύασε λιχνάρια, στα οποία έκαιγε λίπος ζώου. 
Με ποιές τεχνικές ζωγράφιζε ο παλαιολιθικός άνθρωπος; Πολλές βραχογραφίες βρίσκονται σε δυσπρόσιτα και ψηλά σημεία των σπηλαίων, γεγονός που σημαίνει ότι κατασκευάζονταν σκαλωσιές μέσα στα σπήλαια. Όσον αφορά στα πινέλα αυτά τα κατασκεύαζε από τρίχες ζώων. Ωστόσο, εκτός από πινέλο ο ζωγράφος φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε και μια άλλη τεχνική. Ρουφούσε, με το στόμα του ρευστό χρώμα και το φυσούσε πάνω στο βράχο (ακριβώς όπως τα σημερινά σπρέυ). Με το ένα ή και με τα δυό του χέρια δημιουργούσε μια μάσκα που εμπόδιζε το χρώμα να βάψει το βράχο. Έτσι για παράδειγμα αν ήθελε να ζωγραφίσει τη ράχη ενός βίσωνα, έβαζε το αριστερό του χέρι του, κάθετα στο βράχο με την παλάμη να δείχνει προς τα κάτω και φυσούσε το ρευστό χρώμα προς το βράχο. Αν ήθελε να ζωγραφίσει μια μαύρη γραμμή, έβαζε και τα δυό του χέρια το ένα δίπλα στο άλλο και φυσούσε στη "ρωγμή" ανάμεσα στα δύο του χέρια. 

Γλυπτική

Μπορεί η παλαιολιθική εποχή να χαρακτηρίζεται από τις υπερμεγέθεις βραχογραφίες  ωστόσο, βρέθηκαν και δείγματα περίοπτης, μικρογλυπτικής σκαλισμένα σε χαυλιόδοντες, οστά, ξύλα και πέτρα ή και από πηλό. Ένα περίεργο έργο είναι το λιοντάρι-άνθρωπος που βρέθηκε στην περιοχή Hohlenstein-Stadel της Γερμανίας. Το γλυπτό αυτό είναι σκαλισμένο σε χαυλιόδοντα από μαμούθ και έχει υψος περίπου 30 εκ. Αναπαριστά έναν άνθρωπο με κεφάλι λιονταριού. Πρόκειται άραγε για άνθρωπο που φορά μάσκα ή για έναν άνθρωπο που πήρε τη μορφή ζώου. 

Από την ανώτερη παλαιολιθική περίοδο βρέθηκαν αρκετά θηλυκά αγαλματίδια όπως η γυναίκα του Willendorf. Είναι σκαλισμένη σε ασβεστόλιθο και αρχικά βαμμένη με κόκκινη ώχρα. Οι φιγούρες αυτές έχουν υπερτονισμένα στήθη, γοφούς και κοιλιά, στοιχεία που οδήγησαν πολλούς ερευνητές να συσχετίσουν τα αγαλματίδια αυτά με τη γονιμότητα.

η Αφροδίτη του Willendorf, παλαιολιθική γλυπτική, προιστορική γλυπτική Η Αφροδίτη του Willendorf / Αυστρία, 24000 π., ύψος 11 εκ/ πηγή εικόνας: Wikipedia. org

Ένα άλλο ενδιαφέρον αγαλματίδιο αποτελεί η γυναίκα από το Brassempouy (Γαλλία, πιθανόν το 30000 π.Χ). Πρόκειται για ένα γυναικείο κεφάλι σκαλισμένο σε ελαφαντόδοντο. 

η γυναίκα του Brassempouy, προϊστορική γλυπτική, παλαιολιθική γλυπτική Η Αφροδίτη του Brassempouy, Γαλλία, πιθανόν το 30000 π.Χ/ πηγή εικόνας: Wikipedia. org

Βιβλιογραφία

  • Gombrich, Ernst Hans, 1998. Το χρονικό της τέχνης. 1st ed. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
  • Marilyn Stokstad, 2010. Art History, Combined Volume (4th Edition). 4 Edition. Pearson.