logo

fb youtube rss

Σύνδεση

 

 

Πότε περίπου έζησαν ο Αβραάμ και ο Μωυσής; 
Οι μαθηματικές και γενεαλογικές αρλούμπες της Βίβλου!
Του Μ. Καλόπουλου

 

 
2ABRAAMΠολύ συχνά και απολύτως αυθαίρετα, οι ανά τον κόσμο πιστοί τοποθετούν τον Αβραάμ γύρo στο 2100-2000 π.Χ.
Όμως μια πρώτη απόπειρα χρονολόγησης της εποχής του Αβραάμ, που θα παρέκαμπτε μέρος των σκόπιμων βιβλικών υπερχρονολογήσεων, είναι να ξεκινήσουμε απ’ τον Φαραώ Ραμσή ΙΙ, που γενικά θεωρείται ως ο Φαραώ της υιοθεσίας και των παιδικών χρόνων του Μωυσή, και που απ’ την αιγυπτιολογία οριστικά τοποθετείται στο (1290-1224 π. Χ.). Ενώ ο διάδοχός του ο Μενεφθά ή Μανερπτά (1224-1204 π.Χ.) που είναι και ο πιθανότερος διώκτης του κατά την Έξοδο (1223 π.Χ.) των Εβραίων απ' την Αίγυπτο. Βλέπε: Εγκυκλοπαίδεια  Δρανδάκης "Μέμφις"

«Το πιθανότερο είναι ότι η Έξοδος πραγματοποιήθηκε στη βασιλεία του Ραμσή Β΄». Dorling Kindersley:«Βίβλοςοπλήρηςοδηγός» σελ.: 52.

«Επιγραφές (αρχαιολογικά ευρήματα) προσδιορίζουν τον Φαραώ Ραμσή Β΄ ως τον καταπιεστή του λαού Ισραήλ για τον οποίο κτίστηκε (από τους σκλάβους Εβραίους) η πόλης Ραμεσσή». HenryHalley: «Συνοπτική εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γραφής» Σελ.: 137.


Η διαδοχή (λόγω θανάτου) του ευφυούς διώκτη του Μωυσέως, Ραμσή ΙΙ, με τον αφελή διάδοχό του Μενεφθά αποτυπώνεται και στη Βίβλο, όπου διαβάζουμε: «Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωϋσήν εν Μαδιάμ, Ύπαγε, επίστρεψον εις Αίγυπτον• διότι απέθανον πάντες οι άνθρωποι οι ζητούντες την ψυχήν σου». Έξοδος 4.19.
Απ' την απλή αυτή δήλωση, καταλαβαίνουμε, όχι μόνο πόσο θεόπνευστη δεν είναι η Βίβλος, (μια και ξεκάθαρα υπονοεί ότι πέθαναν όλοι εκείνοι που θα μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν), αλλά μας δίνεται και μια αφετηρία χρονολόγησης, από την ανάληψη της βασιλιάς του Μενεφθά (και την Έξοδο του Μωυσή το 1223  π.Χ. απ' την Αίγυπτο) μέχρι την εποχή του Αβραάμ.
Στην βιβλική Εγκυκλοπαίδεια διαβάζουμε την ανάλογη επιβεβαίωση:
«O Φαραώ της εποχής της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο είναι ο Μανέφθα Β', δέκατος τρίτος γιος του Ραμσή Β'. Σύμφωνα με τη Βίβλο ήταν πολύ σκληρός (Έξοδος κεφ. 5-11) γι' αυτό και ο Θεός τον τιμώρησε με τις 10 πληγές, αναγκάζοντάς τον να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να φύγουν από την Αίγυπτο». Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια: http://www.jesuslovesyou.gr/Bible_club/Encyclopedia/People/Men/F/Pharaoh.htm

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι τον Μωυσή χωρίζουν από τον Αβραάμ πέντε μόνο ενδιάμεσες γενεές (τα ονόματα των προγόνων του Μωυσή είναι: «Μωυσής, Αμράμ, Γεδσών, Λευί, Ιακώβ, Ισαάκ, Αβραάμ» Ο΄Έξ. 6.14-20) και υπολογίζοντας τριάντα χρόνια για κάθε γενιά, (μια κοινώς παραδεκτή απόσταση: «Tριάντα χρόνια λογαριάζοντας την γενιά» λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης 2.55.3), ακόμα και τότε δεν ξεπερνούμε τα 150 χρόνια ως ενδιάμεση απόσταση ανάμεσα στους δυο βιβλικούς αυτούς άνδρες. Με την απλή αυτή εκλογίκευση, δεν ξεπερνάμε τα όρια του 14ου π.Χ. αιώνα, ως την πιθανή εποχή της ζωης του Αβραάμ.
………………
Φυσικά συμβουλευόμενοι τα ιδία τα βιβλικά κείμενα, βρίσκουμε κι άλλες αφορμές χρονολόγησης που οδηγούν στα ιδια περίπου συμπεράσματα: «Ο βασιλιάς Σολομών άρχισε να χτίζει τον ναό του Κυρίου το τετρακοσιοστό ογδοηκοστό (480) έτος της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και κατά το τέταρτο έτος την βασιλείας του» (Μασ). Α΄ Βασιλέων 6.1-2.    
Αν δεχθούμε όμως ως σωστές τις παραπάνω επισημάνσεις, τότε αν απ' την Έξοδο (1223 π.Χ.)  αφαιρέσουμε 480 χρόνια, καταλήγουμε στο παράξενο συμπέρασμα, ότι ο ναός του Σολομώντα χτίσθηκε το 743 π.Χ. (!) και όχι το 963 π.Χ. που τον τοποθετούν όλοι οι μελετητές! Η δε βασιλεία του Σολομώντα, αρχίζει τέσσερα χρόνια νωρίτερα δηλαδή το 747 π.Χ.
Όπως καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο εδάφιο, επειδή ακριβώς αφαιρεί περισσότερο από δυο ολόκληρους αιώνες, δηλαδή 220 χρόνια απ’ την αρχαιότητα του ναού του Σολομώντα και των λοιπών πατριαρχών, παρασιωπάται από όλους τους δήθεν αμερόληπτους μελετητές των γραφών!

Ταυτόχρονα βλέπουμε την Βίβλο (άθελά της), να υιοθετεί ως σωστή μια απόσταση μεταξύ των γενεών, που δεν ξεπερνά τα 35 χρόνια!
Πράγματι, γνωρίζοντας ότι τον Σολομώντα χωρίζουν από τον Αβραάμ «γενεές δεκατέσσερις»  (Ματθαίος 1.2-6) τότε πράγματι βλέπουμε πως και η ιδία η βίβλος, υιοθέτει μια απόσταση (480:14=34.3) δηλαδή 35 περίπου χρόνια τη γενιά!
Άρα κατά την ιδία την ομολογία της Βίβλου, αν στην αρχή της ανοικοδόμησης του ναού το 743, προσθέσουμε 480 χρόνια, φτάνουμε στην έξοδο του Μωυσή, επι βασιλέως Μενεφθά, (1223 π.Χ) κι αν σ' αυτά προσθέσουμε τις πέντε γενεές που χωρίζουν τον Μωυσή απ' τον Αβραάμ (5Χ30=150) φτάνουμε στο (1223+150)=1373 π.Χ. ως την πραγματική εποχή του Αβραάμ.

Περιέργως, με τους συλλογισμούς μας αυτούς, συμπίπτει και η αναφορά του Ματθαίου (1.2-16) για τις 42 γενεές (3Χ14=42) που χωρίζουν τον Ιησού από τον Αβραάμ. Πράγματι αν διαιρέσουμε την απόσταση  των 1373 χρόνων που βρίσκουμε εμείς, με τις 42 γενεές που κατά τον Ματθαίο τους χωρίζουν, (1373:42=32,7) τότε προκύπτει ένας φυσιολογικός μέσος όρος ζωής για την κάθε γενεά, που δεν ξεπερνά τα 33 χρόνια!
…………………
Όλα αυτα όμως, θα ήταν μάλλον μια εντελώς ανατρεπτική των πραγμάτων αναχρονολόγηση της πατριαρχικής ιστορίας και ενδεχομένως μια καλή εξήγηση, στο γιατί κάποιοι Ιουδαίοι αρχαιολόγοι,  που με έντεχνο τρόπο βάλθηκαν να αποδείξουν την ανυπαρξία των ίδιων τους των πατριαρχών,[1] αδυνατούν να εντοπίσουν τα ίχνη τους, αφού αναζητούν σε υπερβολικούς χρόνους του παρελθόντος, αρχαιολογικές  μαρτυρίες[2] της ύπαρξής τους! Βλέπε: Ισραήλ Φινκελστάιν - Ν. Σίλμπερμαν: «Βίβλος η αλήθεια μέσα απ’ τις ανασκαφές».

Με βάση λοιπόν αυτή την αφετηρία, ο Αβραάμ που απέχει μόνο πέντε γενιές  από τον Μωυσή, δεν πρέπει να έζησε πέραν του 14 π.Χ. αιώνα! Ενώ οι εν λόγω μελέτες, ψάχνουν για ίχνη αυτών των πατριαρχών, από τον 21ο ως τον 16ο αιώνα π.Χ.!  
Περιέργως, το ίδιο περίπου συμπέρασμα υιοθετεί στα εμβόλιμα και μεταγενέστερα σχόλιά της και η πανάρχαια Διαθήκη Σολομώντος λέγοντας: «αφότου εκτήσθη εκείνος ο ναός του θεού (το κτίσιμο κράτησε επτά χρόνια) έως ότου εγεννήθη ο Χριστός, πέρασαν χρόνοι (ψκζ) δηλαδή (727) επτακόσιοι είκοσι επτά». Διαθήκη Σολομώντος (10)114.8.
Βεβαία, εδώ γίνεται λόγος για το τέλος της κατασκευής του Ναού. Εμείς βρίσκοντας το 743 π.Χ. ως χρονολογία έναρξης κατασκευής (που κράτησε 7 χρόνια) έχουμε πέσει έξω μονό κατά 7 χρόνια!
Βεβαία αν υπενθυμίσουμε την απίστευτη προχειρότητα που διακρίνουμε στα δήθεν θεόπνευστα αυτά κείμενα, όπου οι 14 γενεές, από Ιησού μέχρι και τον Σαλαθαήλ… είναι 13 και συνολικά τρεις φόρες οι 14 γενναίες… μας κάνει 41, (Βλέπε: Ματθαίος 2-17) τότε καταλαβαίνετε πόσο "θεόπνευστα" είναι αυτά τα κείμενα!  
Στα παραπάνω συμπεράσματα, συμφωνεί απολύτως και η υπόλοιπη παράθεση ονομάτων (γενεών) από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον ευαγγελίου, όπου μεταξύ του Μωυσή και του Σολομώντα, μεσολαβούν μόνο 25 ονόματα! Αν πολλαπλασιάσουμε αυτές τις 25 γενιές, επί τριάντα χρόνια την γενιά τότε φτάνουμε ξανά γύρω στο έτος 750 π.Χ.!
Με τις παραπάνω απλές αφετηρίες και υπολογισμούς, η εποχή του Σολομώντα  και του περίφημου Ναού του, δύσκολα μπορούν να τοποθετηθούν πέρα απ’ το δεύτερο ήμισυ του 8ου π.Χ. αιώνα! 

Φυσικά συμβουλευόμενοι τα ιδία τα βιβλικά κείμενα, βρίσκουμε κι άλλες αφορμές χρονολόγησης που κατεβάζουν ακόμα πιο κάτω τα συνολικά δεδομένα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι, για ακόμα περισσότερες επιφυλάξεις, για το πραγματικό βάθος χρόνου της ζωής του Αβραάμ, αφού το ίδια τα βιβλικά στοιχεία κατεβάζουν την απόσταση από τον Ιερέα Έσδρα (περί το 450 π. Χ.) μέχρι τον Μωυσή, σε δεκατέσσαρες μόνο γενιές ιερέων:
«Βασιλεύοντος Αρταξέρξου (464-424 π-.Χ.) των Περσών βασιλέως (Ιεράτευε ο) Έσδρας, του Σαραίου, του Εζερίου, του Χελκίου, του Σαλήμου, του Σαδδούκου, του Αχιτώβ, του Αμαρίου, του Οζίου, του Βοκκά, του Αβισουέ, του Φινεές, του Ελεάζαρ, του Ααρών, (αδελφού Μωυσέως και) πρώτου ιερέως»  Ο΄ Α ΄Εσδρας 8.1-2. Δηλαδή μια αδιάσπαστη διαδοχή 14ων ιερέων από πατέρα σε γιο!
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω εδάφια, απο Έσδρα έως Ααρών ιεράτευσαν 14 μόνο ιερείς!
Για να φτάσουμε όμως στον αδελφό του Μωυσή, και σύγχρονο του πρώτο ιερέα Ααρών, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να ιεράτευσαν το λιγότερο επί 55 χρόνια ο καθένας.
Γιατί την εποχή του πρώτου ιερέα Ααρών (1223) μέχρι την εποχή του ιερέα Έσδρα (περί το 450 π.Χ.) την χωρίζουν περίπου 773 χρόνια. Αν αυτά τα 773 χρόνια τα διαιρέσουμε με τους 14 ιερείς που αναφέρει το παραπάνω εδάφιο (773:14=55) βρίσκουμε πράγματι ότι ο κάθε ιερέας πρέπει να ιεράτευσε υποχρεωτικά τουλάχιστον επί 55 χρόνια!
Όταν όμως, κάποιος είναι 55 χρόνια ιερέας, (ακόμα κι αν ανέλαβε στα 20 του), όταν εγκαταλείπει την ιεροσύνη πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 ετών, και φυσικά ο γιος του δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 40 ετών. Αν τώρα και σ' αυτόν (τον δεύτερο ιερέα) που ανέλαβε καθήκοντα ιερέα στα 40 του χρόνια, προσθέσουμε υποχρεωτικά ακόμα 55 χρόνια ιεροσύνης, τότε βρίσκουμε ότι ο δεύτερος ιερέας εγκατέλειψε την ιεροσύνη, στα 95 του χρόνια. Όμως ο γιος του, και φυσικός διάδοχος του στην ιεροσύνη, δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από 60 χρονών! Αν και σ' αυτόν (τον τρίτο ιερέα)  προσθέσουμε 55 χρόνια ιεροσύνης, τότε ο τρίτος αυτός ιερέας πρέπει να έζησε 115 χρόνια πριν παραδώσει στον 80χρονο γιο του την ιεροσύνη…
Αν συνεχίσετε έτσι θα καταλήξετε ότι ο 13 ιερέας ανέλαβε την ιεροσύνη στα 260 του, και την παρέδωσε στον γιο του σε ηλικία 315 ετών! Έτσι όταν έρχεται η σειρά του Έσδρα που είναι και ο 14ος ιερέας,  πρέπει να δεχθούμε οτι αυτός ανέλαβε την ιεροσύνη όταν ήταν 280 ετών... και φυσικά έζησε υποχρεωτικά μέχρι τα 335!
Καταλαβαίνετε λοιπόν, πως κάτι δεν πάει καλά, όχι μόνο με την ελαττωματική θεοπνευστία, αλλά και με την λογική απαρίθμηση των ιερέων από Έσδρα έως Ααρών και φυσικά τα ιδία τα βιβλικά εδάφια έχουν εξαιρετικό μαθηματικό πρόβλημα, να ορίσουν έστω και με σχετική ακρίβεια την εποχή που έζησε ο Ααρών και ο Μωυσής και φυσικά ο Αβραάμ.
Συνεπώς κάθε προσπάθεια ανίχνευση της εποχής του Αβραάμ, πρέπει να στηριχτεί μόνο στις 41 γενεές που χωρίζουν τον Ιησού από τον Αβραάμ και που λεπτομερώς αναλύσαμε παραπάνω.

Βέβαια, επειδή σκοπός της απομυθοποιητικής μας μελέτης, δεν είναι να μπούμε στα παιγνίδια των "ιστορικών", εμείς θα συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας στο ήθος και στις πράξεις των πατριαρχών, χρησιμοποιώντας τις γενικώς παραδεκτές για τον Μωυσή χρονολογήσεις, (Έξοδος περί το 1220 π. Χ.) υπογραμμίζοντας όμως για άλλη μια φορά με έμφαση, ότι ακόμα και με τα δικά τους τα βιβλικά δεδομένα, φαίνεται καθαρά, ότι οι χρονολογήσεις τους είναι όχι μόνο φορτωμένες από γελοία λάθη, αλλά και από ιερατικές, θεολογικές και... άλλες βρομερές σκοπιμότητες!
Φυσικά αυτοί έκαναν τη δουλειά τους, έστω και με τα ξεχαρβαλωμένα αυτά κείμενα. Οι πραγματικές ευθύνες είναι δίκες μας, αφού ποτέ δεν καταδεχτήκαμε να περάσουμε από κόσκινο όλα τα αποκαλυπτικά της αθλιότητας αυτού του βιβλίου λάθη, και να βροντοφωνάξουμε εγκαίρως: πάρτε από μπροστά μας το άθλιο αυτό βιβλίο.
 
Μ. Καλόπουλος
Βλέπε επίσης: Μαθηματικά για "αγίους"

ΕΒΡΑΙΟΣ ΡΩΤΑΕΙ: ΥΠΗΡΞΑΝ ή ΟΧΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ;

 

Παραπομπές:
[1]Τώρα που η ελεύθερη κριτική έρευνα άρχισε να υποθέτει τους μηχανισμούς της μαγγανείας πίσω απ’ τα "θαύματα" των πατριαρχών, οι ίδιοι οι Εβραίοι αρχαιολόγοι καθόλου τυχαία, προωθούν συστηματικά την ιδέα της ανυπαρξίας των πατριαρχών τους, ώστε οι μορφές τους να καταλήξουν σε ένα μυθικό στερέωμα και να παραμείνουν εκεί αλώβητες απ’ τα πυρά της κριτικής έρευνας!
[2]Η αναζήτηση αρχαιολογικών μαρτυριών για την ύπαρξη των τριών μεγάλων πατριαρχών, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, είναι από μόνη της μια χαμένη υπόθεση, αφού ο ποιμενικός τους βίος είναι αδύνατον να άφησε πίσω τους αρχαιολογικά ευρήματα! Οι περαιτέρω υποθέσεις, όπως π.χ. οι βιβλικές αναφορές σε καμήλες στους χρόνους του Αβραάμ, ενώ αυτές ιστορικά είναι μεταγενέστερες, είναι επιχείρημα υπερβολικά εύθραυστο, την στιγμή που οι ίδιοι παραδέχονται, ότι με τις κατοπινές αλλεπάλληλες μεταγραφές των βιβλικών κειμένων, εισήχθησαν άφθονα μεταγενέστερα στοιχεία!

...................................
Η γνώση είναι... η καλύτερη εκδίκηση!
KALOPOULOS_TA_BIBLIA2
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χέρια εκείνων... που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!

.......................................

Γνώμη αναγνώστου: «Μια απολαυστική ξενάγηση στα στημένα "θαύματα" των μεγάλων προφητών της Βίβλου, που θα σας ενθουσιάσει με την απομυθοποιητική της σαφήνεια. Μια πρωτότυπη μελέτη, που θα αποτελέσει σταθμό στις αναζητήσεις σας». A.M.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το