logo

fb youtube rss

Σύνδεση

«Ο έλληνας συγγραφέας Michael Kalopoulos θεωρεί ότι (η καιόμενη βάτος) ήταν ένα κατασκευασμένο δενδρύλλιο (πυρίμαχου) αργίλου, με κατάλληλες διεξόδους, που έκαιγε το εύφλεκτο φυσικό αέριο του υπεδάφους του Σινά. Ο ίδιος μάλιστα έχει κατασκευάσει ένα τέτοιο πρότυπο δενδρύλλιο που πραγματικά λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία»! Baruch Sienna

BURNING_BUSH-WWW.greatlie.comBURNING_BUSH3BURNING_BUSH2
Μας διαβάζουν προσεκτικά και οι Εβραίοι!

http://www.kolel.org/pages/5767/shmot.html

«Το Sneh στα σύγχρονα εβραϊκά σημαίνει απλά το θάμνο, και η λέξη εμφανίζεται μόνο σε αυτήν την ιστορία (και ακόμα μια φορά σε Deuteronomy 33:16).
 Άλλες προσπάθειες ταυτίζουν αυτόν τον θάμνο του μυστηρίου, με τα "φλεμένος" κόκκινα λουλούδια, όπως τα acaciae Loranthus, (ένα μέλος της οικογένειας γκι), μια ημιπαρασιτική άμπελος που συνδέεται με τα δέντρα ακακιών, και που αυξάνονται στην έρημο και καλύπτουν το δέντρο με χιλιάδες κόκκινα λουλούδια και φρούτα. Το cocineum Cynomoirum έχει κόκκινα άνθη (που όταν ανθίζουν θα μπορούσαν να δώσουν την αίσθηση μιας καιόμενης βάτου). Άλλες ερμηνίες αποδίδουν στις γνωστές ως fraxinella, dittany, ή αέριο, (albus Dictamnus), που στον καυτό καιρό αναδύουν ένα πετρέλαιο που ατμοποιεί. Το πτητικό αυτό ελαιοδοχείο αναφλέγει αυθόρμητα, ως dittany, ή αέριο, (albus Dictamnus)». 
«Ο Έλληνας συγγραφέας Michael Kalopoulos προτείνει ότι οι φλόγες (της καιόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου) θα μπορούσαν να προέρχονται από το φυσικό εύφλεκτο αέριο από τις διεξόδους στο υπέδαφος Σινά. Θεωρεί ότι Yitro (Ιοθόρ ο πενθερός του Μωυσή) μπορεί να είχε κατασκευάσει ένα δέντρο αργίλου με κατάλληλες διεξόδους! Ο ίδιος (ο Καλόπουλος) έχει κατασκευάσει ένα (τέτοιο δενδρύλλιο) πραγματικά λειτουργικό πρότυπο (που λειτουργεί) με μεγάλη επιτυχία. Το Nogah Hareuveni προωθεί μια άλλη πιθανή ερμηνεία που είναι ίσως πιο πιστευτή από τη θεωρία του Μ. Kalopouloυ. Αλλά ο Μωυσής ήταν πεπειραμένος ποιμένας, και δεν θα είχε τρομάξει από τα κόκκινα λουλούδια, ή ακόμα και τους εύφλεκτους ατμούς».

Αυτά γράφει περίπου ο Εβραίος Baruch Sienna στο εκτεταμένο άρθρο του για την ενδεχόμενη ερμηνεία του "θαύματος" της καιόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου του Μωυσή! http://www.kolel.org/pages/5767/shmot.html

 «But Moses was an experienced shepherd, and he clearly would not have been startled or fooled by a plant with red flowers, or even flammable vapours. Greek author Michael Kalopoulos suggests that the flames could have been from natural flammable gas from vents in the subsoil of Sinai. He believes that Yitro may have made a clay tree with such vents, and has actually constructed a working model with great success. Nogah Hareuveni advances one other possibility that is perhaps more believable than Kalopoulos's theory».

 Απόσπασμα από το βιβλίο του Μ. Καλόπουλου "Ο Ένοπλος Δόλος" και από τον υπότιτλο: "Τι ήταν επιτέλους η καιόμενη βάτος;"

Ας συνεχίσουμε όμως εμείς την έρευνα, με την δική μας απλή μεθοδολογία, για να δούμε ποιο άλλο στοιχείο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, απ’ την ανέλπιστη αυτή ξενάγησή μας στον "ιερό" χώρο. Αξίζει πράγματι να ρίξουμε μια δεύτερη εξεταστική ματιά στο πέτρωμα, «όπου έστεκε ο θεός του Ισραήλ», που μας περιγράφεται: «ως έδαφος εστρωμένον εκ λίθου σαπφείρου (Ο΄πλίνθους σαπφείρου) και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα».

Το έδαφος λοιπόν, (κατά την ομολογία του βιβλικού κειμένου) ήταν ολόκληρο στρωμένο από διαυγέστατους πεντακάθαρους σαπφειρικούς κρυσταλλό-πλινθους.

Τι ακριβώς όμως είναι αλήθεια ο σάπφειρος και πώς δημιουργείται;

Στα ανάλογα βοηθήματα διαβάζουμε:

Σάπφειρος: «Διαφανείς κρυσταλλικές κυανές παραλλαγές του Κορούνδιου».

Σάπφειρος: Αλλού: «Κυανή (μπλε) παραλλαγή του ορυκτού Κορούνδιον».

Τι είναι όμως το Κορούνδιο; «Διαυγές κρυσταλλικό ορυκτό οξείας πρισματικής, πυραμιδικής μορφής (αιχμηρότατο λοιπόν). Οι κυριότερες μορφές του ευγενούς Κορουνδίου είναι... ο σάπφειρος, διαυγής βαθυκύανος κρύσταλλος. Περιζήτητος είναι όταν εμφανίζεται με το φαινόμενο του αστερισμού. (Υπέροχοι αστεροειδείς σχηματισμοί που δικαιολογούν απόλυτα την βιβλική έκφραση: "και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα") Εμφανίζεται με την μορφή ... χειρόπλιθων (η ανάλογη βιβλική περιγραφή είναι: «έργον πλίνθου σαπφείρου») κρυσταλλοφυών συσσωματώσεων».

Κορούνδιο λοιπόν και Σάπφειρος, είναι ένα και το αυτό. Ας δούμε όμως ποιές προϋποθέσεις δημιουργούν το «Κορούνδιο» ή «Σάπφειρο».

Το Κορούνδιο είναι προϊόν πνευματολυτικής επιδράσεως ή πνευματόλυσις.

Με «πνευματόλυση» λοιπόν δημιουργείται το μπλε διάφανο κρυσταλλικό «κορούνδιο», που καλείται «σάπφειρος». Η «πνευματόλυση» αν και εκ πρώτης όψεως δεν λέει σε μας και πολλά πράγματα, έχει όμως να μας προσφέρει παρά πολλά στην αναζήτηση της λειτουργικής αρχής της καιόμενης βάτου. Γι’ αυτό ας συνεχίσουμε για λίγο ακόμα την ορυκτολογική μας ενημέρωση.

Τι είναι λοιπόν πνευματόλυση;

«Πνευματόλυση δε, καλείται η δράση των αερίων που ακολουθεί την περίοδο στερεοποίησης του μάγματος. Στα ηφαιστειογενή πετρώματα ακολουθεί περίοδος εκλύσεως αερίων γνωστών με την ονομασία ατμίδες. Οι ατμίδες των καυτών αερίων κατά την έξοδό τους επιδρώντας στα παρακείμενα πετρώματα προκαλούν σ’αυτά διαφόρους αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις (αλλοιώσεις) που μακροχρόνια λαμβάνουν χώρα αποτελούν τα πνευματολυτικά φαινόμενα, τα δε ορυκτά που μ’ αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται καλούνται πνευματολυτικά».

Ατμίδες λοιπόν, είναι οι κύριες αιτίες της δημιουργίας πνευματολυτικών πετρωμάτων όπως τα σαπφειρικά κορούνδια. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα, παρακαλώ διαβάστε με προσοχή.

«Ατμίδες ονομάζουμε: αναθυμιάσεις αερίων και ατμών που εξέρχονται από ρωγμές ή οπές ευρισκόμενες στις πλευρές ή στους πρόποδες ηφαιστείων που ετοιμάζονται προς δράση ή, συχνότερα, ηφαιστείων που έχουν παύσει δρώντα προ ολίγου ή πολλού χρόνου. Η έξοδος των αναθυμιάσεων αυτών γίνεται ήρεμα ή με ορμή. Η σύσταση των αερίων ποικίλλει κατά περιστάσεις και εξηγείται με την γνώση των τοπικών γεωλογικών συνθηκών. Σε περιοχές πετρελαίων εξέρχονται από την γη κατά τόπους μικρές ή μεγάλες ποσότητες αερίων υδρογονανθράκων αναφλέξιμων, χρησιμοποιούμενων ενίοτε ως φυσικό φωταέριο. Οι κατ’ εξοχήν περιοχές τέτοιων αεριοπηγών είναι τα ηφαίστεια εν ενεργεία ή και όχι, καθώς και οι γύρω απ’ αυτά περιοχές. Η κυκλοφορία και η έξοδος των ατμίδων...» κλπ. Βλ. Λεξικό Ήλιος στις αντίστοιχες λέξεις.

Με λίγα λόγια: Πετρώματα που ανάμεσα στις ρωγμές τους διέρχονται ατμιδικά αέρια για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλοιώνονται και κρυσταλλοποιούνται σε διάφανη πρισματική μορφή, που στη μπλε παραλλαγή τους καλούνται σαπφειρικά, και η όλη διαδικασία δημιουργίας αυτών των πετρωμάτων καλείται πνευματολυτική.

Το δάπεδο λοιπόν της "αγίας γης" όπου έστεκε (Ο΄ειστήκει[1] ) ο θεός του Ισραήλ και που αποτελείτο από άφθονους "πλίνθους σαπφείρου", είναι για μας η καλύτερη δυνατή πληροφορία, για να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο εξής ενδιαφέρον συμπέρασμα: Οι ατμίδες αερίων (απ’ τις οποίες, υποχρεωτικά δημιουργήθηκαν και τα συγκεκριμένα πνευματολυτικά πετρώματα του σαπφείρου) σίγουρα έζωναν κατά το παρελθόν τους βράχους αυτής τουλάχιστον της περιοχής.[2]

Η σύσταση των ατμιδικών αερίων όπως είδαμε: «ποικίλλει κατά περιστάσεις και εξηγείται με την γνώση των τοπικών γεωλογικών συνθηκών». Δεν μένει λοιπόν παρά να ελέγξουμε το υπέδαφος του Σινά για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, για την αναφλεξιμότητα ή μη των ατμιδικών αυτών αερίων. Στην κατεύθυνση αυτή, τον πρώτο λόγο έχουν η γεωθερμία και τα πετρελαϊκά κοιτάσματα... και το υπέδαφος του Σινά, διαθέτει μέχρι σήμερα και τα δύο.

Δεν ξέρω αν εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν ακόμα ατμίδες, που να μεταφέρουν εύφλεκτα αέρια στους πρόποδες του Σινά, αλλά σημαντικότατο είναι να επισημάνουμε ότι το Σινά έχει ακόμα πολλές θερμές πηγές[3] που μαρτυρούν με σαφήνεια ότι μέχρι σήμερα, τρεις χιλιάδες χρόνια μετά, το υπέδαφος του Σινά, εξακολουθεί να διαθέτει την απαραίτητη γεωθερμική δύναμη, που είναι και η γενεσιουργός αιτία των ατμιδικών αερίων.

Όσο για το αν οι ατμίδες αυτές ήταν ατμίδες εύφλεκτων αερίων ή όχι, οριστική απάντηση μπορεί να μας δώσουν τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Σινά, η κυριότερη δηλαδή αιτία ύπαρξης των εύφλεκτων ατμιδικών αερίων, των οποίων η εκμετάλλευση άρχισε ήδη μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Επίμονη όμως γεωθερμία, σε μια σεισμογενή μάλιστα περιοχή όπως το Σινά, μαζί με δεδομένα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα, ασφαλώς σημαίνει ατμίδες εύφλεκτου αερίου, τώρα αλλά ιδιαίτερα στο παρελθόν!

Εντοπίσαμε λοιπόν την κυριότερη δύναμη της φλεγόμενης βάτου, την ατμιδική δράση εύφλεκτων αερίων ως εξαιρετικά ενδεχόμενη, εκεί ακριβώς όπου η βιβλική αφήγηση τοποθετεί την υπέρ διάσημη καιόμενη βάτο, στους πρόποδες του Σινά με το ξεχωριστό τοπωνύμιο Χωρήβ.

Μια πήλινη λοιπόν κατασκευή, με πολλούς διάτρητους βραχίονες, με άπειρες μικροοπές μαυρισμένη απ’ την επανειλημμένη χρήση και καθισμένη πάνω σε μια τέτοια κατάλληλη αεροπηγή εύφλεκτων αερίων, στους πρόποδες μάλιστα ατμιδικού βουνού, είναι η πιθανότερη εκδοχή της καιόμενης βάτου.

Όλα αυτά σε μια εποχή που η κεραμική είναι στην ακμή της και οι ιερείς του όρους με τον Χαλδαιο-μαδιανίτη αρχιερέα τους Ιοθόρ, όχι μόνο είναι εκεί, αλλά έχουν όλες τις προϋποθέσεις να φέρουν την λατρεία του Γιαχβέ, σε εντυπωσιακά τελετουργικά ύψη.

Τι άλλο θα έκαναν άλλωστε τόσοι ιερείς σ’ένα τόσο πλεονεκτικό βουνό, αν δεν φρόντιζαν να εμπεδώσουν την λατρεία του θεού που υπηρετούν, αξιοποιώντας τα προσόντα του τόπου και μετατρέποντάς τα σε θρησκο-δονητικούς εντυπωσιασμούς;

Στα μάτια του μέσου αναγνώστη και σε μια απλή ανάγνωση, το ιοθορικό ιερατείο δεν είναι ούτε καν ορατό. Εμείς, όμως "είδαμε" τους ιερείς του όρους και γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι ιερείς υπάρχουν μόνο αν υπάρχουν λαϊκές θρησκευτικές ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Ο Ιοθόρ μάλιστα είναι αρχιερέας, πριν ακόμα έλθει ο Μωυσής στην χώρα των Μαδιανιτών, που σημαίνει ότι οργανωμένες εντυπωσιακές θρησκευτικές κατασκευές, λειτουργούσαν πολύ πριν από την έλευση του Μωυσή στο "θεοβάδιστο" όρος.

Το Σινά στην εποχή αυτή, είναι χώρος με πολύτιμα αποθέματα χαλκού και αμέτρητες οργανωμένες αποστολές από Χαλδαία και Αίγυπτο που κατέφθαναν για να προμηθευτούν την πολύτιμη πρώτη ύλη. Ο Ιοθόρ λοιπόν πρέπει να πρόσφερε πολύ προ του Μωυσέως στους επισκέπτες του όρους, τους θρησκευτικούς εντυπωσιασμούς του και φυσικά με το αζημίωτο!

Μήπως όμως υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα; Γιατί κάποιος θα μπορούσε απλά να ρωτήσει: Μα, δεν θα ανατιναχθεί μια ατμίδα εύφλεκτου αερίου αν κάποιος την ανάψει; Όχι, και απόδειξη αυτού είναι ο συνηθισμένος αναπτήρας αερίου, που ανάβει με τον γνωστό μας ακίνδυνο τρόπο. Τα πράγματα λοιπόν όπως θα δούμε στη συνέχεια και απλά είναι και την ανάλογη προϊστορία έχουν. Αλλά πάνω απ’ όλα, η ίδια η Βίβλος μας βοηθά τα μέγιστα, να συνειδητοποιήσουμε τι ήταν επιτέλους η καιόμενη βάτος.

Με την καιόμενη βάτο που εδώ έχουμε υπό εξέταση, ο Ιοθόρ ο Χαλδαιο-Μαδιανίτης ιερέας, έδεσε ουσιαστικά κόμπο τη μεσογειακή αφέλεια, εκμεταλλευόμενος τολμηρά μια ατμίδα αερίου απ’ τα πλούσια φυσικά εφόδια του Σινά.

Μπορούμε όμως να στηρίξουμε μέσα απ’ τα κείμενα των γραφών, την ιδέα μιας τέτοιας κατασκευής, πήλινης ή από οποιοδήποτε άλλο άφλεκτο υλικό, που "καθισμένη" πάνω σε μια τέτοια έξοδο εύφλεκτων αερίων, πρώτον θα έκρυβε εντελώς την φυσική προέλευση της φλόγας και δεύτερον θα μετέτρεπε μια απλή ίσως και τυχαία ανακάλυψη σε απίστευτη κερδοφόρα επιχείρηση γοητείας; Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην πιθανότητα ύπαρξης αυτής της κατασκευής, μελετώντας προσεκτικά την περιγραφή μιας άλλης περίτεχνης για την εποχή εκείνη κατασκευής... μιας κατασκευής που άφησε εποχή και έγινε το έμβλημα ενός ολόκληρου λαού. Ας δούμε λοιπόν λίγα πράγματα για την περιλάλητη επτάφωτη λυχνία.

Η Συνέχεια στο βιβλίο:
Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΟΛΟΣ


Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Γνώμη αναγνώστου: «Μια απολαυστική ξενάγηση στα στημένα "θαύματα" των μεγάλων προφητών της Βίβλου, που  θα σας ενθουσιάσει με την απομυθοποιητική της σαφήνεια. Μια πρωτότυπη μελέτη που θα αποτελέσει σταθμό στις αναζητήσεις σας». A.M.

Σχετικό άρθρο: ΤΟ «ΘΑΥΜΑ» ΤΗΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ
Βλέπε επίσης:
Δήλωση παπα-Μεταλληνού: "Δεν είναι θαύμα η (καιόμενη) βάτος"! (video)
Καλόπουλος στην ΕΤ3. Άγιο Φως, Καιόμενη Βάτος και Γιούρι Γκέλερ. (3video)


[1] Ειστήκεν = (αμετάβατος υπερσυντέλικος του ίστημι) = είχε στηθεί, είχε τοποθετηθεί!

[2] Και σήμερα άλλωστε είναι γνωστό ότι: « το υπέδαφος του Σινά είναι πλούσιο εις χαλκόν Κύανον, Περουζέ πορφυρίτη... Υπάρχουν δε εκεί μεταλλεία χρονολογούμενα από της 4ης π.Χ. χιλιετηρίδας. Περουζέ όμως ή αλλιώς «καλλαϊς» είναι ο γενικότερος όρος που προσδιορίζει τα κορουνδιο-σαπφειρικά πετρώματα. Γνωρίζουμε λοιπόν, ότι η γύρω απ’ το Σινά περιοχή βρίθει από πνευματολυτικά σαπφειρο-κορουνδιακά πετρώματα. Το «κορούνδιο» που είναι η γενικότερη ονομασία των ημιπολύτιμων διακοσμητικών πετρωμάτων είναι είδος εξαγώγιμο της ευρύτερης περιοχής του Σινά. Υπενθυμίζουμε ότι στο Σινά βρέθηκαν τα ορυχεία 39 Φαραώ! Αυτό λέει πολλά. Ο Σάπφειρος ήταν γνωστός και στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύει και το αρχαίο δίστιχο χρησμού: «Σαπφείρους από του Πλούτωνα το βασίλειο θα κομίσει θεούς και Ήρωες στον Όλυμπο να τιμήσει»

 3] Οι κυριότερες είναι: "πηγαί Μωυσέως" «Αγιούν Μουσα», τεράστιες θερμές πηγές με περιφέρεια ενός χιλιομέτρου και θερμοκρασία 29 βαθ. - "θέρμαι των Φαραώ", «Φαραώ χαμάμ», με 71βαθ. - και "δώδεκα πηγές".

.....................................
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Γνώμη αναγνώστου: «Μια απολαυστική ξενάγηση στα στημένα "θαύματα" των μεγάλων προφητών της Βίβλου, που  θα σας ενθουσιάσει με την απομυθοποιητική της σαφήνεια. Μια πρωτότυπη μελέτη που θα αποτελέσει σταθμό στις αναζητήσεις σας».


{backbutton}