logo

fb youtube rss

Σύνδεση


O κατακλυσμός του Νώε
και οι τραγελαφικές αναθεωρήσεις του από χριστιανούς!
    

KYBOTOS_NOE

Γράφει ο συγγραφέας και Πρόεδρος του Συνδέσμου Σκεπτικιστών Ελλάδος,
Μιχάλης Καλόπουλος.


             http://www.oodegr.com/oode/genesis/katak1.htm
Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση βρήκαμε ένα άρθρο της "Ορθόδοξης Ομάδας  Δογματικής Έρευνας" (ΟΟΔΕ) που μας εξέπληξε ευχάριστα με τον αναπάντεχο τίτλο: 
            Ήταν ο κατακλυσμός παγκόσμιος;
Εν συντομία παρουσιάζουμε τις βασικές αναθεωρητικές του σκέψεις περί βιβλικού κατακλυσμού:
«Μια ευρέως διαδεδομένη άποψη μεταξύ ανθρώπων διαφόρων θρησκειών, είναι ότι ο Κατακλυσμός του Νώε ήταν παγκόσμιος, και ότι τότε πνίγηκε το σύνολο της ανθρωπότητας εκτός από την οικογένεια του Νώε. Στη συνέχεια θα δείξουμε, ότι όχι μόνο σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, αλλά και σύμφωνα με φιλολογικά και θεολογικά στοιχεία της Αγίας Γραφής, ο Κατακλυσμός ήταν μια τοπική καταστροφή, που περιορίστηκε στη Μεσοποταμία»

Αίτια τής παρανόησης
«Σε παλαιότερους καιρούς που δεν ήταν γνωστές οι σημερινές ανακαλύψεις, η Γένεση αποτελούσε για τους αναγνώστες της μια εξήγηση για το πώς έγινε η δημιουργία, και πώς διεσπάρησαν τα έθνη στη γη. Η άγνοια για τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, σε συνδυασμό με κάποιες απόλυτες εκφράσεις τής Αγίας Γραφής οφειλόμενες σε Εβραϊσμό, (σε τρόπο έκφρασης των Εβραίων, καθώς η Γένεση γράφτηκε από Εβραίο), οδήγησε σε κάποιες παρανοήσεις για το πραγματικό νόημα των καταγραφών της.
Το ύψος του Κατακλυσμού
«Η ίδια η Αγία Γραφή, λέει ότι "Δεκαπέντε πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα, και εσκεπάσθησαν τα όρη". Γένεσις 7.20. Το ύψος τού Κατακλυσμού ήταν 15 πήχες, (8-9 μέτρα) ένα ύψος που δεν επαρκεί να καλύψει όλο τον πλανήτη.
«Όσο για τα "όρη τα υψηλά", για τα οποία μιλάει η Αγία Γραφή, είναι οι λόφοι της Μεσοποταμίας. Ας μη ξεχνάμε (π,χ) το "όρος τών Ελαιών", που δεν είναι καθόλου όρος με τη σημερινή έννοια, αλλά λόφος.
Προσέξτε! Δεν λέει: 15 πήχες υπεράνω εσκεπάσθηκαν τα όρη. Λέει: «Δεκαπέντε πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα, και εσκεπάσθησαν τα όρη». Δηλαδή, το ότι σκεπάσθηκαν τα όρη, ήταν το αποτέλεσμα του ότι το νερό υψώθηκε 15 πήχες (για όσους καταλαβαίνουν τι διαβάζουν).
«Αυτό δείχνει ότι το ύψος του κατακλυσμού αρκούσε μόνο για να σκεπάσει τους λόφους της Μεσοποταμίας, ως τα όρη Αραρτού στα βόρεια της Μεσοποταμίας, όπου κάθησε η κιβωτός. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να εννοεί κάτι άλλο, γιατί εφ’ όσον τα πραγματικά όρη έχουν διαφορές εκατοντάδων μέτρων υψόμετρο, ποιο όρος θα χρησιμοποιούσε ο αφηγητής ως σημείο αναφοράς; Τι είναι 9 μέτρα συγκριτικά με τις διαφορές εκατοντάδων μέτρων των ορέων; Απλά θα έπρεπε να αναφέρει ότι σκεπάσθηκαν, χωρίς να πει πόσο. Η Αγία Γραφή όμως είναι συνεπέστατη σε σχέση με τα (χαμηλότατα) όρη της Μεσοποταμίας, τα οποία είχε ο Νώε στο οπτικό του πεδίο.

«Εις το σημείο δε αυτό οφείλουμε να μνημονεύσουμε το περισπούδαστο και μοναδικό 9τομο έργο του αειμνήστου αρχιμανδρίτου π. Ιωήλ Γιαννακοπούλου : «Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο΄» έκδ. «Λυδία», Θεσ/νίκη 1986, ο οποίος εις τον 1ο τόμο, Παραρτήματα Προβλημάτων, Πρόβλημα 14ο, σελ. 433–442 αναλύει λεπτομερώς το θέμα του Κατακλυσμού αποδεικνύοντας με πλήθος επιχειρημάτων την περιορισμένη του έκταση!

Απόσπασμα από το σχολιολόγιο τού παπά Ιωήλ Γιαννακόπουλου (1901-1966)
«Ο μερικός ούτος Κατακλυσμός φαίνεται, ότι αντίκειται εις την παράδοσιν της εκκλησίας, ήτις είναι ομόφωνος, παραδεχομένη γενικόν Κατακλυσμόν.  Είναι όμως γνωστόν, ότι οι Πατέρες και θεολόγοι της Εκκλησίας έζησαν εις εποχήν, καθ’ ην δεν υπήρχον τόσαι γεωγραφικαί και επιστημονικαί γνώσεις, όσαι υπάρχουν σήμερον.  Συνεπώς ήτο επόμενον αι περιορισμέναι εκείναι γνώσεις των να επιδράσουν εις την τοιαύτην ερμηνείαν του αγιογραφικού Κατακλυσμού ως επέδρασαν και επί της πεποιθήσεώς των περί της κινήσεως του ηλίου πέριξ της γης και ουχί της γης πέριξ του ηλίου.  Η ερμηνεία όμως εκείνη των Πατέρων ως μη αναφερομένη εις δογματικά ή ηθικά ζητήματα, ουδόλως θίγει την αξιοπιστίαν της Παραδόσεως και επ’ ουδενί λόγω δεσμεύει ημάς να έχωμεν διάφορον γνώμην.
«Επομένως δεν είναι ορθόν να προσκολληθώμεν εις θεωρίαν αντικειμένην εις την επιστήμην και μη ευνοουμένην και υπό της Αγίας Γραφής ρητώς».
*  *  *
Σχολιασμός Μ. Καλόπουλου:
Βρέ καλώς τους κι ας άργησαν! Μπορεί να σας πήρε δυο χιλιετίες, αλλά επιτέλους φαίνεται πως προσπαθείτε να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας! Μα σας τα έλεγε ο Κέλσος από το 170 μ.Χ. ότι «σαν νήπια που μυθολογούν ραδιουργώντας παραχαράξατε τον τοπικό κατακλυσμό του Δευκαλίωνα με μια αλλόκοτη κιβωτό που είχε όλα τα ζώα μέσα της». Ωριγένης (Αληθής λόγος) 4.41

Ώστε έτσι λοιπόν! Ο κατακλυσμός του Νώε δεν ήταν, παρά μια τοπική πλημμύρα! Για φαντάσου! Κι εμείς βρε αθεόφοβοι, γιατί θεωρηθήκαμε υβριστές, επειδή πριν από δεκαετίες αμφισβητήσαμε την υποτιθέμενη θεοπνευστία και εγκυρότητα του ιερού σας βιβλίου; Αν ο βιβλικός κατακλυσμός ήταν τοπική πλημμύρα, μήπως και η "δευτέρα παρουσία" την οποία ο ίδιος ο Χριστός συνέδεσε με τον κατακλυσμό (Ματθαίος 24.39)… είναι κανένα τοπικό χριστιανικό συνέδριο; Και επιτέλους πόσο υιός θεού μπορεί να είναι κάποιος, που σαν σημείο της δευτέρας έλευσης του επικαλείται έναν τόσο φρικτά παραποιημένο μύθο;! 
Ας δούμε όμως τι πραγματικά προσπαθείτε να αποφύγετε. Προσπαθείτε πράγματι να πατήσετε σε στέρεο έδαφος λογικής, ή μήπως πανικόβλητοι απ' την αναλυτική αμφισβήτηση και τα νέα επιστημονικά δεδομένα, προσπαθείτε απλά να συμμαζέψετε τα ασυμμάζευτα;!
Αρχικά πρέπει να υπογραμμίσουμε το εσκεμμένο λάθος του παραπάνω σημειώματός σας, που θέλει τις 15 πήχες να αντιστοιχούν σε 8-9 μέτρα! Όχι, ο αρχαίος πήχυς ήταν ίσος με τον ανθρωπομετρικό πήχη, (αγκώνα έως άκρο δακτύλων) άρα δεν ήταν μεγαλύτερος από 45 εκατοστά, (βλ. Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη) πράγμα που κατεβάζει τους 15 πήχεις των βιβλικών υδάτων του κατακλυσμού, σε 6,75 μέτρα!

Όμως καλοί μου κύριοι, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεστε σε τι απίστευτες περιπέτειες βάζετε την συνολική σας πίστη, αμφισβητώντας την ιδέα ενός κραταιού παγκοσμίου βιβλικού κατακλυσμού! Μια πλημμύρα με μέγιστο βάθος 6,75 μέτρων, δεν είναι παρά μια ασήμαντη ετήσια πλημμύρα, με μέσο βάθος τα 2-3 μετρά, και που συμβαίνει οπουδήποτε στη γη σε ετήσια σχεδόν βάση!
Βεβαία οι ερημίτες και οι βοσκοί της ανατολής, που κοράκιαζαν μέχρι να βρουν μια στάλα τρεχούμενο νερό, σίγουρα θα εντυπωσιάστηκαν από τον ξαφνικό όγκο νερού! Αλλά απ' αυτό, μέχρι του να φτάσουμε σε επίπεδα τιτάνιου παγκόσμιου κατακλυσμού, στον οποίο "πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα της γης" (Γένεσις 7.21), και ο εκλεκτός του θεού Νώε, ο μέγας κήρυκας της θεϊκής οργής, έκανε εκατόν είκοσι χρόνια για να κατασκευάσει το τριώροφο πλεούμενο, των 135 μέτρων, για να σώσει κατά ζεύγη όλα τα ζώα της γης… χρειάζεσαι όχι θεοπνευστία, αλλά ένα ολόκληρο συνεργείο παραμυθάδων για να το πετύχεις! 

Λοιπόν αγαπητοί μου, με τις υπαναχωρήσεις σας αυτές, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο δήθεν παγκόσμιος κατακλυσμός του Νώε, υπήρξε μια αρχαία, δόλια καλοσχεδιασμένη διαχρονική θεολογική απάτη! Αλήθεια δεν  αντιλαμβάνεστε, πως απομυθοποιώντας τον κατακλυσμό του Νώε, χρεώνεστε ανεπιστρεπτί, μια παγκόσμια θεολογική κοροϊδία, απέναντι σε όλους του λαούς της γης που σας πίστεψαν;

Το δε κίνητρο όλης αυτής της αναθεώρησης, είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού: Αφού κάνατε την "δουλειά" σας επί 20 αιώνες, καταθέλγοντας και κατατρομάζοντας (με το αζημίωτο) λαούς ολόκληρους, με τον μύθο της δήθεν θεϊκής οργής και του παγκόσμιου κατακλυσμού, τώρα που η επιστήμη έχει ένα σωρό επιχειρήματα, που ηχηρά καγχάζουν εναντίον της βιβλικής μυθοπλασίας, σκεφτήκατε πως όσο είναι καιρός, ας αναθεωρήσουμε γιατί αργότερα θα πάθουμε ζημία πολύ μεγαλύτερη και ασυμμάζευτη! 
Πιεζόμενοι λοιπόν από τις αναπόφευκτες επιστημονικές εξελίξεις, αναγκαστήκατε να  μετατρέψετε τον τιτάνιο βιβλικό κατακλυσμό, σε αστείο νάνο, που σαν παλιάτσος πλατσουρίζει στα θολά νερά, μια συνηθισμένης πλέον τοπικής πλημμύρας!

Κατεβάζοντας όμως τον δήθεν παγκόσμιο κατακλυσμό του Νώε, των χιλιάδων μέτρων βάθους, στα επίπεδα μια πολύ συνηθισμένης πλημμύρας 15 μόνο πηχών, δηλαδή 6,5 μέτρων στο μεγαλύτερο της βάθος, το πράγμα καταντά εντελώς γελοίο!
Αυτός δεν είναι κατακλυσμός αλλά… ανέκδοτο!
Αν λοιπόν ο κατακλυσμός του Νώε ήταν τοπικός, με βάθος το πολύ 6,5 μέτρων, τότε ποιος ο λόγος να κατασκευαστεί τριώροφη κιβωτός σωτηρίας; Ο Νώε που βρισκόταν σε απ' ευθείας σύνδεση με τον βιβλικό θεό, θα μπορούσε να οδηγήσει εγκαίρως τα ζώα στις παρακείμενες βουνοπλαγιές, και δεν θα χρειαζόταν τσοπάνης άνθρωπος, να παριστάνει τον ναυπηγό, για εκατόν είκοσι χρόνια!
Δεν το βλέπετε ότι τα πράγματα καταντούν εντελώς παρανοϊκά;
Τέτοιοι "κατακλυσμοί" ίσως και πολύ χειρότεροι, συμβαίνουν κάθε χρόνο σε πολλές περιοχές της γης! Μια Κιβωτός 135 μέτρων, από μονή της (χωρίς το πρόσθετο τεράστιο βάρος αντιπροσωπευτικού ζεύγους όλων των έμβιων όντων του πλανήτη), ασφαλώς θα είχε εκτόπισμα μεγαλύτερο, από το μέσο όρο των υδάτων μιας τέτοια πλημμύρας, και φυσικά είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε καν να μετακινηθεί! Αλλά ακόμα κι μπορούσε να μετακινηθεί θα προσάραζε σε έναν "τεράστιο" λόφο ύψους… 3-4 μέτρων! Είναι πραγματικά αστείο! Αυτή δεν είναι κιβωτός αλλά… υπόστεγο! Παρακαλώ, συνεχίστε το απομυθοποιητικό σας έργο, γιατί φαίνεται να τα καταφέρνετε πολύ καλύτερα από μας!
Βεβαία, στην απομυθοποιητική σας προσπάθεια, της εναρμόνισης με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, ξεχάσατε κάτι πολύ σημαντικό! Αν θέλατε πράγματι να εναρμονιστείτε με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, περί της κατακλυσμικής περιόδου, που αναμφίβολα πέρασε η ανθρωπότητα, με το λιώσιμο των πάγων και την τελευταία μετάβαση από την παγετώνια στην μεσοπαγετώνια περίοδο… δε θα ξεχνούσατε να αναθεωρήσετε και το άλλο ολοφάνερο βιβλικό ψέμα, αυτό της αιτίας του κατακλυσμού. Η βίβλος λοιπόν αναφέρει ως αιτία του κατακλυσμού την άσωτη ζωή των ανθρώπων. Όλα όμως δείχνουν, πως η αίτια ήταν ξεκάθαρα φυσική και όχι ανθρωπογενής. Την μοίρα των ανθρώπων δεν αποφάσισε κάποιος θυμώδης βιβλικός Γιαχβέ, αλλά οι φυσικές εναλλαγές και εξελίξεις του παγκόσμιου κλίματος!

Παρά την αναθεωρητική σας προσπάθεια, όλα δείχνουν ότι παραμένετε υποκριτές και φαρισαϊκοί υπερασπιστές της χαλδαιο-βιβλικής (αβρααμικής) θεολογίας, αφού ουδέποτε θα κοινοποιήσετε τα συμπεράσματά σας αυτά, στους πιστούς που καθημερινά εκκλησιάζονται, ή στα κακομοίρα παιδιά των αναρίθμητων κατηχητικών, ή των δημόσιων σχολείων που μετατρέψατε σε κατηχητικά!
Το αναθεωρητικό σας έργο, μοναδικό σκοπό έχει να μπαλώσει όπως-όπως τις τρύπες που άνοιξε στο μυθολογικό θρησκευτικό σας πέπλο η επιστημονική γνώση, ώστε να έχετε στην ανάγκη κάτι να απαντήσετε στους σκεπτικιστές που σας βασανίζουν με ερωτήσεις!   

Εύγε πανούργοι θεολόγοι… είστε όντως πανάξιοι θηρευτές της ανθρώπινης ευπιστίας! Μεγάλη πράγματι η δόξα σας, και τρανότερα τα προνόμια και τα πλούτη, της επί αιώνες εμπορεύσιμης θεολογικής σας απάτης! Είστε πράγματι επιτυχημένοι απατεώνες ολκής. Όμως που θα πάει, δεν μπορεί, κάποτε η επιστήμη της εγκληματολογίας, θα αναγνωρίσει τον άθλο σας! Σας χρωστά την αναγνώρισή της, και κάποτε πρέπει να σας κατατάξει στις πιο περίβλεπτες κορυφές της παγκοσμίας εγκληματικότητας!
Για ένα πράγμα μόνο είστε οι αθλιότεροι όλων των ανθρώπων. Διότι, όπως περίτρανα πλέον αποδεικνύεται, με πλήρη επίγνωση του θεολογικού σας ψεύδους, παρασύρατε όσο καιρό μπορούσατε, τους πλέον αγαθούς, φιλόθεους, φιλεύσεβους αλλά και έμφοβους και αμαθείς ανθρώπους ολόκληρης της γης, στην κερδοφόρα σωτηρία άπατη της βιβλικής μυθολογίας!
Μάλιστα παραμένετε τόσο ξεδιάντροποι, που ακόμα και τώρα, που οι ίδιοι σας αναγκάζεστε να μετατρέψετε τα δήθεν βιβλικά έπη (π.χ. παραμύθι Αδάμ και Εύας, υπερβολές κατακλυσμού του Νώε, δήθεν διαίρεση Ερυθράς θάλασσας) σε ανέκδοτα, με απίστευτο θράσος, επιχειρείτε να διατηρείτε ταυτόχρονα την εξουσιαστική σας μεγαλοπρέπεια, ως δήθεν κήρυκες σωτηρίας, και ευσεβείς μεσάζοντες μεταξύ θεού και ανθρώπων!
Ναι, πέραν πάσης αμφιβολίας, είστε ξεδιάντροποι κακόψυχοι απατεώνες! Αντί συγκλονισμένοι απ' την σύγχρονη επιστημονική γνώση, να ζητήσετε συγγνώμη για το κακό που προκαλέσατε στην ανθρωπότητα, αναλογιζόμενοι το μέγεθος της παγκόσμιας συμφοράς, που επιφέρατε με τα κολοσσιαία σας ψεύδη, την απίστευτη καταστροφή και την δισχιλιετή καθυστέρηση που επιβάλατε στον παν-ιαματικό ανιχνευτή αληθειών, τον πανεπιστήμονα ελληνικό πολιτισμό, ακόμα και σήμερα επιμένετε πως είστε άξιοι τιμών και μεγαλείων, παριστάνοντας τους σοφούς καθοδηγητές λαών και φυλών, μέχρι την τελική καταστροφή του πλανήτη, που πρώτοι εσείς δρομολογήσατε.
Όσο κι αν αποκοιμίσατε τους λαούς στις αγκάλες του Αβραάμ… δεν μπορεί,  κάποτε θα σας πάρουν χαμπάρι, και τότε αλλοίμονό σας!
Με τα χαλδαϊκά παραμύθια, πρώτα γίνατε εξουσιαστές της γης και τώρα που ο κατακλυσμός της αναθεωρητικής γνώσης σας πνίγει, τώρα που τα κυνηγόσκυλα της επιστήμης σας καταδιώκουν αλυχτώντας επιχειρήματα, εσείς εξακολουθείτε να παριστάνεται τους σώφρονες αναθεωρητές, που δήθεν δεν αντιλαμβάνονται την ουσία των υπαναχωρήσεών τους.
Αλλά δεν θα σας περάσει, μόνο μέχρι καιρού και χρόνου θα είστε τιμώμενοι από γραΐδια και τους αφελείς. Κάποτε δεν μπορεί, οι νέες γενιές με το νυστέρι της έρευνας, θα καταξεσκίσουν τα παραμυθολογήματά σας  και με το ζόρι θα σας ταΐσουν τους καρπούς της καταστροφής, που τόσο βάναυσα και ιδιοτελώς επιφέρατε με τα αηδιαστικά σας θεολογήματα.


Μ. Καλόπουλος


Μια άλλη εκδοχή...!

Έκταση του Κατακλυσμού.

Η ίδια η λέξη κατακλυσμός του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου της Γραφής (Λου 17:27) δείχνει ότι δεν επρόκειτο για σύντομη τοπική πλημμύρα ή μπόρα. Οι τοπικές πλημμύρες έρχονται και παρέρχονται μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ αυτή διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου χρειάστηκε για να υποχωρήσουν τα νερά. Πόσο παράλογο θα ήταν να πιστεύουμε ότι ο Νώε κατασκεύαζε ίσως επί 50 ή 60 χρόνια ένα τεράστιο σκάφος περίπου 40.000 κ. μ. για να επιβιώσει η οικογένειά του και μερικά ζώα απλώς και μόνο από μια τοπική πλημμύρα! Αν επηρεάστηκε μόνο μια συγκριτικά μικρή περιοχή, γιατί θα έπρεπε να φέρει μέσα στην κιβωτό αντιπροσωπευτικά δείγματα από «κάθε ζωντανό πλάσμα κάθε είδους σάρκας» για να “διατηρήσει στη ζωή απογόνους στην επιφάνεια ολόκληρης της γης”; (Γε 6:19· 7:3) Οπωσδήποτε επρόκειτο για παγγήινο κατακλυσμό, όμοιος του οποίου δεν συνέβη ποτέ ούτε πριν ούτε μετά. «Τα νερά πλημμύρισαν τη γη τόσο πολύ ώστε καλύφτηκαν όλα τα ψηλά βουνά, τα οποία ήταν κάτω από ολόκληρο τον ουρανό. Μέχρι δεκαπέντε πήχεις [περ. 6,5 μ.] τα νερά ξεπέρασαν τα βουνά, και τα βουνά καλύφτηκαν». (Γε 7:19, 20) «Το τέλος κάθε σάρκας ήρθε ενώπιόν μου», είπε ο Ιεχωβά, γι’ αυτό «θα εξαλείψω καθετί που υπάρχει, το οποίο έκανα, από την επιφάνεια της γης». Και έτσι ακριβώς έγινε. «Καθετί στο οποίο η πνοή της δύναμης της ζωής ήταν ενεργός στα ρουθούνια του, δηλαδή ό,τι υπήρχε στην ξηρά, πέθανε . . . μόνο ο Νώε και εκείνοι που ήταν μαζί του στην κιβωτό απέμεναν ζωντανοί».—Γε 6:13· 7:4, 22, 23.


Τα Νερά του Κατακλυσμού. Έχει λεχθεί ότι, αν όλη η υγρασία της ατμόσφαιρας απελευθερωνόταν ξαφνικά με τη μορφή βροχής, το ύψος των νερών δεν θα ξεπερνούσε ούτε τα 5 εκ. αν απλωνόταν σε όλη την επιφάνεια της γης. Από ποια πηγή, λοιπόν, προήλθε αυτός ο τεράστιος κατακλυσμός των ημερών του Νώε; Σύμφωνα με την αφήγηση της Γένεσης, ο Θεός είπε στον Νώε: «Εγώ [ο Ιεχωβά] φέρνω τον κατακλυσμό [ή αλλιώς «ουράνιο ωκεανό»· εβρ., μαμπούλ] των νερών πάνω στη γη». (Γε 6:17, υποσ.) Περιγράφοντας τι συνέβη, το επόμενο κεφάλαιο λέει: «Όλες οι πηγές των απέραντων υδάτινων βαθών σκίστηκαν και οι πύλες των υδάτων των ουρανών ανοίχτηκαν». (Γε 7:11) Τόσο ολοκληρωτικός ήταν ο Κατακλυσμός ώστε «καλύφτηκαν όλα τα ψηλά βουνά, τα οποία ήταν κάτω από ολόκληρο τον ουρανό».—Γε 7:19.
Από πού προήλθε αυτός ο «ουράνιος ωκεανός»; Η αφήγηση της Γένεσης περί δημιουργίας λέει ότι τη δεύτερη «ημέρα» ο Ιεχωβά έκανε ένα εκπέτασμα γύρω από τη γη, και αυτό το εκπέτασμα (που ονομάστηκε “Ουρανός”) αποτέλεσε χώρισμα ανάμεσα στα νερά κάτω από αυτό, δηλαδή τους ωκεανούς, και στα νερά πάνω από αυτό. (Γε 1:6-8) Τα νερά που αιωρούνταν πάνω από το εκπέτασμα παρέμειναν προφανώς εκεί από τη δεύτερη «ημέρα» της δημιουργίας μέχρι τον Κατακλυσμό. Αυτό εννοούσε ο απόστολος Πέτρος όταν είπε ότι «υπήρχαν ουρανοί από παλιά και γη που στεκόταν συμπαγής έξω από νερό και ανάμεσα σε νερό με το λόγο του Θεού». Εκείνοι οι «ουρανοί» και τα νερά πάνω και κάτω από αυτούς ήταν τα μέσα τα οποία έθεσε σε λειτουργία ο λόγος του Θεού, και «με εκείνα τα μέσα ο κόσμος εκείνου του καιρού υπέστη καταστροφή όταν κατακλύστηκε με νερό». (2Πε 3:5, 6) Διάφορες εξηγήσεις έχουν δοθεί σχετικά με το πώς το νερό συγκρατούνταν ψηλά μέχρι τον Κατακλυσμό και σχετικά με τις διεργασίες που οδήγησαν στην πτώση του. Αλλά πρόκειται για εικασίες. Η Αγία Γραφή λέει απλώς ότι ο Θεός έκανε το εκπέτασμα πάνω από το οποίο υπήρχαν νερά και ότι έφερε τον Κατακλυσμό. Η παντοδυναμία του μπορούσε να το επιτύχει αυτό εύκολα.
Εφόσον, όπως λέει η αφήγηση της Γένεσης, «όλα τα ψηλά βουνά» καλύφτηκαν με νερό, πού είναι όλο αυτό το νερό τώρα; Προφανώς βρίσκεται ακριβώς εδώ, στη γη. Πιστεύεται ότι κάποτε οι ωκεανοί ήταν μικρότεροι και οι ήπειροι μεγαλύτερες από ό,τι τώρα, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν κοίτες ποταμών που εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση κάτω από τους ωκεανούς. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα βουνά στο παρελθόν ήταν πολύ χαμηλότερα από ό,τι τώρα, μάλιστα δε μερικά βουνά αναδύθηκαν μέσα από τις θάλασσες. Ως προς την παρούσα κατάσταση, λέγεται ότι «ο όγκος του νερού στους ωκεανούς είναι δεκαπλάσιος της ξηράς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αν όλη αυτή η ξηρά βυθιζόταν ομοιόμορφα στη θάλασσα, το νερό θα κάλυπτε ολόκληρη τη γη σε βάθος ενάμισι μιλίου [περ. 2,5 χλμ.]». (Νάσιοναλ Τζεογκράφικ [National Geographic], Ιανουάριος 1945, σ. 105) Άρα, μετά την πτώση των νερών του Κατακλυσμού, αλλά προτού υψωθούν τα βουνά και βαθύνουν οι πυθμένες των θαλασσών και προτού σχηματιστούν οι πολικοί παγετώνες, υπήρχε υπεραρκετό νερό για να καλυφτούν «όλα τα ψηλά βουνά», όπως λέει η θεόπνευστη αφήγηση.—Γε 7:19.

Επίδραση στη Γη. Με τον Κατακλυσμό επήλθαν μεγάλες αλλαγές, όπως για παράδειγμα η ραγδαία μείωση του μήκους ζωής των ανθρώπων. Μερικοί έχουν διατυπώσει την άποψη ότι πριν από τον Κατακλυσμό τα νερά πάνω από το εκπέτασμα κρατούσαν μακριά ένα μέρος της επιβλαβούς ακτινοβολίας και ότι, με την απομάκρυνση των νερών, αυξήθηκε η κοσμική ακτινοβολία που είναι γενετικά επιβλαβής για τον άνθρωπο. Ωστόσο, η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τίποτα σχετικό. Παρεμπιπτόντως, κάθε αλλαγή στην ακτινοβολία θα είχε μεταβάλει το ρυθμό σχηματισμού του ραδιενεργού άνθρακα 14 σε τέτοιον βαθμό ώστε θα καθίσταντο ανακριβείς όλες οι προκατακλυσμιαίες χρονολογίες που έχουν υπολογιστεί με τη μέθοδο του ραδιοάνθρακα.

Όταν άνοιξαν ξαφνικά οι “πηγές των υδάτινων βαθών” και «οι πύλες των υδάτων των ουρανών», αμέτρητα δισεκατομμύρια τόνοι νερού κατέκλυσαν τη γη. (Γε 7:11) Αυτό μπορεί να προκάλεσε τρομερές αλλαγές στην επιφάνειά της. Ο φλοιός της γης, που είναι σχετικά λεπτός και ποικίλλει ως προς το πάχος του, εκτείνεται πάνω από μια μάλλον εύπλαστη μάζα διαμέτρου χιλιάδων χιλιομέτρων. Συνεπώς, κάτω από το πρόσθετο βάρος του νερού, πιθανότατα έλαβε χώρα μεγάλη ανακατάταξη του φλοιού. Προφανώς, με την πάροδο του χρόνου ανυψώθηκαν καινούρια βουνά, κάποια παλιότερα βουνά έγιναν ακόμη ψηλότερα, ρηχές θαλάσσιες λεκάνες έγιναν πιο βαθιές, ενώ σχηματίστηκαν καινούριες ακτογραμμές, με αποτέλεσμα να καλύπτεται τώρα από νερό περίπου το 70 τοις εκατό της επιφάνειας. Αυτή η ανακατάταξη του φλοιού της γης μπορεί να ευθύνεται για πολλά γεωλογικά φαινόμενα, όπως η ανύψωση παλιών ακτογραμμών. Ορισμένοι έχουν υπολογίσει ότι η πίεση του νερού και μόνο ισούνταν με «2 τόνους ανά τετραγωνική ίντσα [310 κιλά ανά τ. εκ.]», πίεση αρκετή για να απολιθωθεί γρήγορα η πανίδα και η χλωρίδα.—Βλέπε Ο Βιβλικός Κατακλυσμός και η Εποχή των Παγετώνων (The Biblical Flood and the Ice Epoch), του Ντ. Πάτεν, 1966, σ. 62


ΦΙΛΙΚΑ...  ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ

.....................................

Σχόλιο Καλόπουλου.

Με κάθε σεβασμό στην διαφορετική προσέγγιση… το μόνο που έχω να πω, είναι ότι όλες αυτές οι τιτάνιες γεωλογικές ανακατατάξεις, δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με το 3000 (περίπου) π. Χ. όπου και τοποθετείται ο κατακλυσμός του Νώε. Το να κάνουμε άνω κάτω την γεωλογική επιστήμη, φέρνοντας γεγονότα εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ετών πάλαια στο 3000 π. Χ. για να δικαιολογηθεί ο βιβλικός ισχυρισμός, μπορεί να είναι ίσως θρησκευτικό καθήκον, όμως παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να μην έχει απολύτως καμία σχέση με την επιστήμη της γεωλογίας.

Εκατοντάδες χιλιάδες γεωλόγοι ανά τον κόσμο, (χωρίς να πρόκειται για ομαδική συνομωσία) ακόμα και οπαδοί των αβρααμικών θρησκειών, θα γελάσουν με την κάρδια τους, αν τοποθετήσουμε την ορογένεση… μετά τον κατακλυσμό του Νώε!
........................

M. Καλόπουλος

KALOPOULOS_TA_BIBLIA2
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χεριά εκείνων που λατρευτήκαν σαν άνθρωποι του θεού!