logo

fb youtube rss

ΣύνδεσηTα "άγια" μαθηματικά της Βίβλου! ή Πως μπορείτε να χωρίσετε το 41 σε τρεις δεκατετράδες! 
 
Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ.

1) Αβραάμ
2) Ισαάκ
3) Ιακώβ
4) Ιούδας
5) Εσρώμ
6) Αράμ
7) Αμιναδάβ
8) Ναασσών
9) Σαλμών
10) Βοόζ
11) Ωβήδ
12) Ιεσσαί
13) Δαβίδ τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου,
14) Σολομών

1) Ροβοάμ
2) Αβιά
3) Ασά
4) Ιωσαφάτ
5) Ιωράμ
6) Οζίας
7) Ιωάθαμ
8) Άχαζ
9) Εζεκίας
10) Μανασσής
11) Αμών
12) Ιωσίας
13) Ιεχονίας
14) Σαλαθιήλ

1) Ζοροβάβελ
2) Αβιούδ
3) Ελιακείμ
4) Αζώρ
5) Αζώρ
6) Σαδώκ
7) Αχείμ
8) Ελιούδ
9) Ελεάζαρ
10) Ματθάν
11) Ιακώβ
12) Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, εξ ης εγεννήθη
13) Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός.
:41 Σύνολο και όχι 42 !
Πάσαι λοιπόν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαβίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες. (που όμως είναι 13!)

Σύμφωνα με τα "άγια" μαθηματικά της Βίβλου ένα σύνολο από 41 προγόνους μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις δεκατετράδες...!
Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση θεοπνευστίας που αντικρίζει κανεις αρχίζοντας την ανάγνωση της Καινής Διαθήκης.
Πως μπορεί να είναι θεόπνευστο ή έστω αξιόπιστο ένα βιβλίο που δεν μπορεί να μετρήσει σωστά ούτε μέχρι το 42 !

Παραμένει βέβαια αναπάντητη η κεφαλαιώδης ερώτηση: Τι νόημα είχε τελικά η τόσο λεπτομερής παράθεση μιας γενεαλογίας που καταλήγει στον Ιωσήφ, ο όποιος (κατά την βιβλική τουλάχιστον θεολογία) δεν είχε απολύτως καμία βιολογική σχέση με την γέννηση του Ιησού;

M. Καλόπουλος

Βλέπε επίσης: 
Μαθηματικά για "αγίους"
Ο Κατακλυσμός του Νώε και Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ

..........................

Στο βίντεο ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ 4 στο youtube αναφέρεται αυτό ακριβώς το γεγονός. Ο χρήστης vnikosv γράφει ώς σχόλιο για να δικαιολογήσει το λάθος της γραφής τα εξής : "Ο Ιεχωνίας αναφέρεται δυο φορές, μια στο κατά Ματθαίο 1/α/11 όπου μαθαίνουμε ότι αυτός και οι αδελφοί του γεννήθηκαν "ΕΠΙ της μετοικεσίας Βαβυλώνος" και μια ένα στίχο έπειτα, στο κατά Ματθαίο 1/α/12 όπου λέει: "ΜΕΤΑ δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος, Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ..."
"από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενεαί δεκατέσσαρες"
Ιεχωνίας,
Σαλαθιήλ,
Ζοροβαβέλ,
Αβιούδ,
Ελιακείμ,
Αζώρ,
Σαδώκ,
Αχείμ,
Ελιούδ,
Ελεαζάρ,
Ματθάν,
Ιακώβ,
Ιωσήφ,
Ιησούς

ΠΟΙΟΣ ΙΕΧΩΝΙΑΣ ΟΜΩΣ;
Ο διαχωρισμός δεν γίνεται με βάση τον Ιεχωνία (όπως έγινε με τον Δαβίδ στην πρώτη και δεύτερη ομάδα) αλλά με βάση την μετοικεσία της Βαβυλώνας. Η ομάδα στην οποία ανήκει ο Ιεχωνίας είναι η τρίτη αφού σε κάθε άλλη περίπτωση η δεύτερη ομάδα θα είχε 15 γενιές και η τρίτη 13, που δεν είναι αυτό που ο Λόγος λέει.

Όπως ο Δανιήλ δεν περιλαμβάνεται 2 φορές έτσι κι ο Ιεχονίας δεν μπορεί να περιληφθεί 2 φορές. Τα αυτονόητα."

Και ώς απάντηση παίρνει τα εξής :
"vnikosv κάνεις λάθος. Ο ιεχονίας γεννήθηκε κατάτην μετοικησία και μόλις τελείωσε η πράξη της μετοικησίας, γεννήθηκε ο γιός του, δηλαδή η πρώτη γενιά της 3ης 14άδας. Το κείμενο μιλάει για γεννεές και όχι για πράξεις που τελειώνουν και αρχίζουν άλλες, απλώς η μετοικησία ήταν ένα σημαντικό γεγονός που αναφέρθηκε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Διότι αν υπάρχει μια γενιά ανάμεσα στην επί μετοικεσίας και στην από μετοικεσίας, τότε ποιός είναι της γεννιάς αυτής? Δεν αναφέρεται το όνομα κανενός. Ο Ματθαίος όμως γράφει..."

"...γράφει όλα τα ονόματα των γεννεών και των πατέρων για να δείξει την αλυσίδα της καταγωγής του χριστού. Οπότε πρεπει να γράψει όλα τα ονόματα. Πού είναι λοιπόν το όνομα του πατέρα της γεννεάς ανάμεσα στο "επί μετοικεσίας" και στο "από της μετοικεσίας"? ΠOΥΘΕΝΑ. Και δεν είναι διότι η γεννεά που ακολουθεί τον Iεχονία, έρχεται μόλις τελειώσει η μετοικεσία και το όνομα αυτού είναι Σαλαθιήλ. Και οι γεννεές παραμένουν ελλειπής κατά μία. Νά και όλες οι γεννεές σε 14άδες για να μην μπερδεύεσαι άλλο..."

1η 14άδα
αβρααμ ισαακ ιακωβ ιούδας φαρές εσρώμ αράμ αμιναδάβ ναασσών σαλμών βοοζ ωβήδ ιεσσα'ι δαβίδ

2η 14άδα
σολομώντας ροβοάμ αβιάς ασά ιωσαφάτ ιωράμ οζία ιωάθαμ άχαζ εζεκία μανασσή αμών ιωσία ιεχονίας κατά την μετοικησία

3η 14άδα μετά από μετοικησία
σαλαθιήλ(γιός του ιεχονία-επόμενη γενιά δηλαδή) ζοροβάβελ αβιούδ ελιακείμ αζώρ σαδώκ αχείμ ελιούδ ελεάζαρ ματθάν ιακώβ ιωσήφ χριστός

μόνο που παραμένουν 13 και όχι 14
στην 3η άρα έχω δίκιο. Οπότε βγαίνει το συμπέρασμα ότι ..."
"...κατασκευάζεις σοφιστείες χρησιμοποιώντας 2 φορές το όνομα του ιεχονία ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί μια γενιά που εμφανίστηκε επί μετοικεσίας και είναι απολύτως λογικό η επόμενη γενιά να παρουσιαστεί από μετοικεσίας αφού η μετοικεσία έχει λήξει κατά την γένα του ιεχονία. Είτε είσαι μπερδεμένος λοιπόν, είτε επίτηδες παραπληροφορείς. Ότι και να συμβαίνει έχεις άδικο."

Αυτά, για να ξέρουμε τί μας γίνεται και να μην πέφτουμε στις σοφιστικές παγίδες που μας στήνουν κάποιοι.

Φαέθων

...................

KALOPOULOS_TA_BIBLIA2
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χεριά εκείνων που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!